0
Hopp til hovedinnhold

5G og IoT-forsking på UiA tildelt 1,49 millioner euro

IKT-miljøet ved Universitetet i Agder skal utvikle nye løysinger med bruk av 5G og IoT i smarttransport på land og til havs. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Illustrasjon av 5G
Forskere fra Institutt for IKT skal sjå på nye løysingar med 5G og IoT

– Vi er veldig glade for denne tildelinga. Dette gjør at vi kan gå dypere inn og utføre banebrytende forskning og utvikle nye løysingar utover dagens 5G-nettverk for tingenes internett, seier professor Frank Li ved Institutt for IKT på UiA.  

Prosjektet har fått namnet A Massive MIMO Enabled IoT Platform with Network Slicing for Beyond 5G IoV/V2X and Maritime Services (SOLID-B5G), og blir leia av Li frå forskingagruppa Elektronikk og IoT. Andre deltakarar frå forskingsgruppa og Institutt for IKT vil vere universitetslektor Geir Jevne, professor Christian Omlin og ein nytilsatt doktorgradskandidat.  

Frank Li er professor på Institutt for IKT på UiA

Frank Li er professor på Institutt for IKT på UiA

Dagens it-løysningar er sky-baserte og kan medføre lange forsinkelser for smarttransport og maritimeanvendelser der datatrafikk går via satellitt. Ved hjelp av massive antenner kan vi samle data med mye mindre forsinkelse og på denne måten spare tid. Med databehandling på kanten (Egde Computing), kan data som kommer fra IoT-enheter prosesseres og analyseres nærmere til den faktiske kilden, f.eks., på en basestasjon eller en datamaskin på skipet.  Med skreddersydde løysingar (Network Slicing), kan vi tilpasse nettverksressurser til en enkel tjeneste eller brukstilfelle. 

Prosjektet er finansiert av EØS’ RONO-program for samarbeidsforskning. Partnere i prosjektet er University Politehnica of Bucharest (UPB) i Romania, Telenor Maritime Norge, Universitat Politècnica de València i Spania, Memorial University of Newfoundland i Canada og to små og mellomstore bedrifter i Romania. 

Berre 26 prosjekter av 285 innsendte søknader blei finansiert ved siste tildeling. Fleire utlysingar kjem. Følg med på: https://eeagrants.org/