Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Instituttet for naturvitenskaplige fag har forskning og utdanning innen et brett spektrum av naturvitenskaplige fag som fysikk, kjemi, biomedisin, biologi, og økologi.
Instituttet har studietilbud som omfatter årsstudium fysikk og biologi, bachelorprogram i biologi og bioingeniørfag, masterprogram i kystsoneøkologi, lektorutdanning, grunnskolelærerutdanning (GLU), barnehagelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og etterutdanning for lærere.

Instituttet har aktive forskere innen blant annet fysikk, kjemi, biomedisin, biologi, og økologi. Toppforskningssentret Centre for Coastal Research (senter for kystsoneøkologi), CCR, er en del av instituttet. Instituttet har også en forskergruppe i naturfagdidaktikk og en i biomedisin.