Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Instituttet gir matematikkundervisning i alle universitetets lærerutdanningsprogram; barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorutdanning 8-13. Vi har et bredt tilbud i etter- og videreutdanning for lærere i matematikk. Instituttet har også master- og PhD-program i matematikkdidaktikk, årsstudium, bachelor- og masterprogram i matematikk, og har ansvar for matematikk i bachelorutdanninger i økonomi, bioingeniørfag og biologi.

Instituttet leder MatRIC, det nasjonale senteret for fremragende utdanning (SFU) i matematikk. SFU er en nasjonal prestisjeordning som tildeles miljøer som kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen.

Instituttet har forskergruppe i ren og anvendt matematiske analyse PAMAR og i matematikkdidaktikk, MERGA. MERGA er et av seks prioriterte forskningssentre ved UiA

Forskningsgrupper