Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Institutt for IKT leverer utdanning og forskning  av høy internasjonal kvalitet innenfor et fagfelt som er i rask utvikling.

Våre studieprogram dekker alle nivå innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og undervisningen foregår på både norsk og engelsk.
Sentrale forskningstema er kommunikasjons- og systemsikkerhet, mobilkommunikasjon, innebygde systemer, e-helse, og e-læring, og instituttet har en særlig ekspertise innenfor kunstig intelligens og intelligent signalprosessering og  trådløse nettverk.  Det utføres også mye utviklingsarbeid innen fagfeltene elektronikk, multimedia og e-læring. 

Instituttet samarbeider tett både med offentlig og privat sektor i regionen og spiller en viktig rolle i regional utvikling og innovasjon.

Faggrupper