0
Hopp til hovedinnhold

Tverrfaglig emne på masternivå

UiA Samskaping - OpenLab

Har du lyst å jobbe med reelle problemstillinger på oppdrag fra organisasjoner og andre aktører i regionen?

Da er emnet UiA samskaping - OpenLab noe for deg!

Det er 25 plasser på emnet, og masterstudenter ved UiA kan søke om plass.
(Plassene til emnet er nå tildelt for høst 2019.)

UiA Samskaping - OpenLab

Bakgrunn for emnet

UiA formulerte Samskaping av kunnskap som sin overordnede visjon, og Samfunnsengasjement og Nyskaping som et av sine strategiske satsingsområder for fireårsperioden fra 2016.

Et av tiltakene under denne satsingen er et tverrfaglig emne som skal være åpent for masterstudenter på UiA, og som skal kunne inngå i masterprogram som tilbys på UiA. I tillegg til at emnet etableres som ledd i UiAs strategi, er det en manifestering av nyere måter å tenke om kunnskap, om universitetets rolle og om samfunnsmessige problemstillinger som komplekse.

Følgende tekst er hentet fra emnets innholdsbeskrivelse:

«Formålet med emnet er å introdusere studentene til nyskaping og samskaping på tvers av fagfelt, sektorer og organisatoriske grenser i en regional kontekst. Gjennom samarbeid og dialog skal det jobbes med å løse komplekse regionale utfordringer. I dette emnet skal studentene være i sentrum for en samarbeidsbasert læreprosess der aksjonsforskning, problembasert læring (PBL) og design thinking er rammene for emnet.»

Mer om emnet på UiA sine nettsider: