0
Hopp til hovedinnhold

SAKOM-rapport vekker stor interesse blant kommuner

FoU-rapporten «Styrket lederskap i kommunal sektor» fra Senter for anvendt kommunalforskning har fått stor interesse fra praksisfeltet siden lanseringen i april 2021. Funn fra rapporten presenteres også under årets Arendalsuke

Foto: Colourbox.com, Logo: Arendalsuka
Foto: Colourbox.com, Logo: Arendalsuka

FoU- rapporten tar for seg samspillet og det felles lederskapet mellom folkevalgte og administrasjon i norske kommuner. Konklusjonene i rapporten, som er utført på oppdrag fra Kommunesektorens organisasjon (KS), peker på at samspillet mellom ordfører og kommunedirektører i all hovedsak oppleves som godt.

Samspill er noe som utvikles over tid og rapporten peker på flere faktorer som har betydning for utviklingen av dette samspillet. Dette kan være det politiske samarbeidet i kommunen, klare politiske signaler, og saklighet og ryddighet i samarbeidet mellom folkevalgte og administrasjonen.

 

Stor interesse blant praktikere

Den todelte rapporten har vakt stor interesse og engasjement blant kommunedirektører og ordførere. FoU-rapportens hovedfunn er blitt presentert ved en rekke nasjonale fora, deriblant en nasjonal samling for prosessveiledere i KS Folkevalgprogrammet, det sentrale kommunedirektørutvalget i KS, og i regionale eller lokale fora som bl.a. Arendal bystyre, og ordførerprogrammet i Innlandet.

Prosjektleder og faglig leder ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM), professor Morten Øgård, bekrefter at den store interessen er spesielt viktig for SAKOM som forskningssenter.

– Tilbakemeldingene jeg har fått fra praktikere er at dette er noe de kjenner seg godt igjen i og som de kan bruke videre sitt arbeid. Noe av det viktigste for SAKOM er å utvikle relevant og anvendbar kunnskap for kommuner og regioner, og dette FoU-prosjektet gjør nettopp det, sier Øgård.

FoU- rapporten har også blitt omtalt i det fremste nyhetsstedet for kommune-Norge, Kommunal Rapport; Ordførere og ledere gir toppkarakter til samarbeidet, Bekymret over at mange kommunedirektører går av i konflikt

FoU-rapporten under Arendalsuka 2021

FoU-rapporten vil også være utgangspunktet for to ulike arrangementer under Arendalsuka 2021. Det første arrangementet, som gjennomføres i samarbeid med KS, har fått tittelen Et sterkt fellesskap i kommunesektoren – Hva skal til for å lykkes? og vil vektlegge betydningen av funn fra rapporten i praksis hos kommuner. Det andre arrangementet vil vektlegge FoU-rapportens betydning for videre forskning for å forstå det komplekse samspillet mellom politikk og administrasjon. Sistnevnte arrangement har fått tittelen Samspillskapital i det kommunale topplederskapet.

Begge arrangement vil finne sted tirsdag 17. august, klikk på lenkene over for nærmere informasjon om tid og sted.

Forskningen anvendes i praksis

Som følge av funn fra FoU-rapporten har KS også lansert både en app og en mal for samtaler som skal bidra til å styrke det felles lederskapet i kommuner. Avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt i KS sier til Kommunal Rapport at verktøyene skal hjelpe kommunedirektør og politikere å snakke sammen om de lange linjene og de større utfordringene.

Rapporten viser at utviklingssamtalen mellom kommunedirektør og de folkevalgte kun gjennomføres i en fjerdedel av kommunene. Malen for utviklingssamtalen som KS nå har laget ligger tilgjengelig på deres nettsider og ble lansert i et eget webinar i juni 2021.

Appen lanseres høsten 2021, og skal tilrettelegge for en god dialog og utvikling av samspillet mellom kommunedirektør og ordfører. Appen er et verktøy som inneholder en rekke påstander om samspill og utøvelse av rollen og vil hjelpe å identifisere hvilke områder partene bør arbeide videre med.  

Les mer om verktøyene på KS sine sider

FoU- rapporten finner du her:

Styrket lederskap i kommunal sektor – Delrapport 1

Styrket lederskap i kommunal sektor – Delrapport 2