Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

SAKOM inviterte til forskersamling

Senter for anvendt kommunalforskning bidrar som en av hovedpartnerne i et stort nordisk forskningsprosjekt, som studerer kriseledelse og lokalt selvstyre i de nordiske land under pandemien (POLYGOV)

12-14 april var forskningsgruppen samlet til arbeidsseminar i København, i regi av SAKOM.

Arbeidsseminar
Forskerteamet fra de fem nordiske landene, samlet i København.

LOKAL KRISEHÅNDTERING I ET NORDISK PERSPEKTIV Ulike styringsstrukturer – ulike resultater?

Det overordnede målet med prosjektet er å identifisere forskjellene i de nordiske landenes håndtering av koronapandemien, resultatene av den, og å knytte disse forskjellene til offentlig politikk, styring, organisasjon og ledelse.

Håndteringen av pandemien studeres gjennom fire perspektiver: juridisk, folkehelse, styring og organisering. Det empiriske grunnlaget er nordiske rettskilder, flere kvantitative datasamlinger (spørreundersøkelser og registerdata) samt strategiske casestudier.

Forskerteamet består av forskere fra ni nordiske universiteter i de fem nordiske landene, inkludert Færøyene, Grønland og Åland

SAKOM har et betydelig bidrag i prosjektet med ansvar for 2 av totalt 5 deler i prosjektet.