Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Fornyet samarbeidsavtale med Kommunedirektørforum

Kommunedirektørforum og Senter for anvendt kommunalforskning, Universitetet i Agder, forlenger og fornyer samarbeidsavtalen for tre nye år.

UiA og Kommunedirektørforum forlenger samarbeidsavtale

Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) har siden 2020 hatt en samarbeidsavtale med Kommunedirektørforum om forskning og lederutvikling. Erfaringene fra dette samarbeidet er gode. Kommunedirektørforum opplever UiA, SAKOM som en viktig samarbeidspartner for utvikling av ny kunnskap og formidling av kunnskap.

Blant aktiviteter og bidrag i samarbeid kan nevnes Topplederkonferansen og Topplederprogrammet, i tillegg til flere FoU prosjekt. 

Med utgangspunkt i avtalen vil nye årlige prosjekt og tiltak konkretiseres. Referansegruppen for samarbeidet involveres i aktuelle saker og problemstillinger, og er viktige ressurser med lang erfaring som kommunedirektører og fylkeskommunedirektører.