0
Hopp til hovedinnhold

Praksis barnevern

Master i barnevern skal gi studentene en solid utdanning for profesjonsutøvelse og fagutvikling innenfor barnevernfeltet.

Praksisfeltet skal være en sentral læringsarena sammen med universitetet, noe som blant annet innebærer praksisperioder i fire av de fem studieårene. Målet er å utdanne reflekterte, kritisk og etisk bevisste barnevernsarbeidere med robust faglig forankring og ferdigheter til å yte god og virksom hjelp til barn, unge og deres familier.

Med praksisstudier menes at studentene skal ut i arbeidsfeltet på relevante arbeidssteder. Praksisstudienes plass i utdanningen er både pedagogisk begrunnet som studieform, og faglig begrunnet som studieinnhold. Praksisstudiene skal bidra til at studentene øker sin forståelse for sammenhengen mellom forskning, teori og praktisk arbeid. Observasjon, samhandling, veiledning og praktisk utprøving i arbeidsfeltet er av stor betydning for studentenes mulighet til å utvikle og bevisstgjøre seg egen yrkesrolle. 

Praksisstudiene skal være planlagte og målrettet samtidig som det er vesentlig at studentenes læring knyttes til det situasjonsbestemte i praksis. Praksis skal være en integrert del av utdanningen. Praksis skal bidra til at studentene utfordres til faglig og etisk refleksjon og til bearbeiding av kunnskaper. Studentene skal også gjennom praksisstudiene øke sin bevissthet om egne følelser og holdninger, og utvikle sine evner til kommunikasjon og samarbeid.

Praksis barnevern