Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vil ha bærekraftperspektiv inn i IT-studiene

UiA, NTNU, IKT Norge og Bouvet tar nå et nasjonalt initiativ for å bidra til at IT- og teknologistudiene i Norge blir blant de beste i verden på bærekraft. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

IT-studier (illustrasjon)
IT-bransjen og akademia samarbeider for å gjøre IT-studiene bedre på bærekraft.

Prosjektet markeres med et seminar 9.juni kalt «Bærekraft + IT = GOforIT». Her inviteres IT-bransjen og akademia til å komme med innspill til hvordan IT-løsninger og utdanninger i større grad kan spille på lag med FNs bærekraftmål.

Leif Skiftenes Flak

– Vi ønsker å starte en viktig dialog mellom de som arbeider med digitalisering og er opptatt av bærekraft og oss som ansvarlige for IT-utdanning. De som rekrutterer IT-studenter får her en god anledning til å komme med innspill til hvordan vi kan ta inn bærekraft som tema i studiene. Men seminaret burde også være interessant for alle med interesse for digitalisering og bærekraft, mener professor og medarrangør Leif Skiftenes Flak.

Handler om kunnskap og holdninger

– Kompetansen vi utvikler ved utdanningsinstitusjonene må svare til fremtidens utfordringer, sier Flak. Utdanning gir studenter kunnskap og ikke minst holdninger. Det er viktig for oss å være bevisst på begge. Ved å inkludere bærekraft i studieprogrammene bidrar vi til å påvirke studentenes holdning til bærekraftstematikk, og vi ruster dem til å arbeide aktivt og bevisst med dette når de kommer ut i arbeidslivet. 

IKT Norge står i bresjen for initiativet om en nasjonal dugnad for å samle tanker og ideer fra IT-bransjen og utdanningsinstitusjonene om hva som trengs av fremtidig bærekraftkompetanse. Med seg på laget har de UiA, NTNU og Bouvet Norge. Et sentralt spørsmål er hvordan partene kan samarbeide for å styrke dette perspektivet.

Trenger dialogen med arbeidslivet

Seminaret 9.juni er det første arrangementet i prosjektet. Neste skritt vil være å analysere og dokumentere innspillene, og i samarbeid med IKT Norge vurdere videre politisk arbeid. Utdanningsinstitusjonene og bransjen er enige om målet, nå må de finne ut hvordan.

– Vi trenger å konkretisere sammenhenger mellom digitalisering og bærekraft. Vi trenger dialogen med praksis for å forstå hvilke kunnskaper og ferdigheter de forventer å trenge fremover. Vi i akademia har muligheten for å ta et skritt tilbake og løfte blikket, og dermed bidra med oversikt og forståelse som praksisfeltet har nytte av, sier Flak.

Perspektivene og holdningene nyutdannede IT-studenter tar med seg inn i arbeidslivet har stor betydning for resten av samfunnet, mener Flak. – IT-næringen arbeider med omstilling av offentlig og privat sektor og vi mener derfor at det er spesielt viktig at IT-studenter eksponeres for bærekraftstema. Når de kommer ut i arbeidslivet vil IT-studentene arbeide med endringer som påvirker mange av oss.

Mer om seminaret her.