Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Utnevnt til Senior Fellow ved UC Berkeley

Professor Jarle Trondal er blitt utnevnt til Senior Fellow ved UC Berkeley, på bakgrunn av sin forskning innen statsvitenskap.

Jarle Trondal
Jarle Trondal ble nylig tildelt forskerposisjonen Senior Fellow ved UC Berkeley (foto: UC Berkeley)

Jarle Trondal, professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved UiA og professor ved ARENA Centre for European Studies ved UiO, har i flere år hatt tett forskningssamarbeid med Berkeley's Institute of European Studies og Berkeley´s Department of Political Science. Nå er han blitt utnevnt til fast Senior Fellow ved det amerikanske universitetet, som har en fremstående posisjon innenfor akademia. 

– Anerkjennelsen kommer fra et av de fremste universitetene i verden, og et av de fremste fagmiljøene på mine fagområder. Studiet av europeisk integrasjon startet ved denne campusen på 1950-tallet, av Ernst B. Haas (1924-2003), som arbeidet ved Berkeley gjennom hele sin karriere, sier Trondal. 

Forskning på EU

Ved UC Berkeley er Trondal involvert i flere forskningsprosjekter, blant annet «Robust governance in turbulent times». Når han nå utnevnes til fast Senior Fellow, vitner det om høy forskningsaktivitet og en ledende posisjon innenfor sitt fagfelt, ifølge instituttleder Stefan Gänzle. 

– Det er en stor anerkjennelse å bli utpekt som Senior Fellow ved UC Berkeley. Universitetet er viktig for vårt institutt og forskningen på europeiske integrasjonsprosesser. Jarle Trondal har utmerket seg med banebrytende forskning på styring og ledelse i internasjonale administrasjoner, særlig i Europakommisjonen, både nasjonalt og internasjonalt. Han var nylig medredaktør for Palgrave Handbook of EU Crises (2021) og Routledge Handbook on Differententiation in the EU (2022).

Internasjonalt samarbeid stadig viktigere

Forskningen til Trondal er betydningsfull fordi mange av utfordringene verden står overfor krever internasjonalt samarbeid, samtidig som samarbeidet er under press.

– Internasjonale organisasjoner og administrasjoner har en stadig viktigere rolle i å løse store utfordringer som den globale klima- og flyktningkrisen, pandemier og håndtering av regionale konflikter. Hans forskning er rettet mot å få frem de underliggende faktorene som er avgjørende for at disse organisasjonene faktisk kan styre på en uavhengig måte – uten å bli dominert av store medlemsland, sier Gänzle.

Trondal har også bidratt til det generelle samarbeidet mellom UiA og Berkeley, blant annet når det gjelder stipendordninger som gjør det mulig med forskningsopphold, datainnsamling, og workshops i samarbeid med forskere ved UC Berkeley.

Se oversikt over Trondals forskningsområder og publikasjoner her.