Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sammenlikner ledere i offentlig og privat sektor

Er ledere i offentlig sektor systematisk forskjellige fra ledere i privat sektor? Det er spørsmålet Dag Ingvar Jacobsen belyser i sin nyeste bok «Ledelse og den offentlige dimensjon».

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dag Ingvar Jacobsen har analysert intervjudata fra over 2500 ledere i sin nyeste bok.

Boken tar utgangspunkt i data fra «Lederundersøkelsen 3.0», gjennomført ved Norges Handelshøyskole i 2011, og Jacobsen har sett nærmere på svarene fra de 2500 lederne som er ansatt i offentlige eller private organisasjoner. Det overordnede spørsmålet han stiller seg, er om det er noen forskjell mellom ledere i offentlige og i private organisasjoner, og om det betyr noe for hvordan de utøver ledelse.

Ønsket med boken er å knytte sammen mer tradisjonell ledelsesteori med de studiene som statsvitenskap og offentlig administrasjon tradisjonelt har gjennomført på ledelse i offentlige organisasjoner. Jacobsen forklarer at de to retningene spriker i synet på ledelse og kontekst:

- Mye av den generelle ledelsesforskningen og -litteraturen antar – mest implisitt – at ledelse i en offentlig organisasjon i all hovedsak er lik ledelse i en privat eller hybrid organisasjon. Forskningen innenfor disiplinene statsvitenskap og offentlig administrasjon ser på sin side ut til å anta at det å lede en offentlig organisasjon er så spesielt at det ikke engang er nødvendig å undersøke om ledelse i det offentlige egentlig er så forskjellig fra ledelse i det private.

Jacobsen ser på eventuelle forskjeller mellom ledernes demografi og personlighetstrekk, i tillegg til forskjeller i deres handlingsrom, oppgaver og lederstil. Han beskriver også noen trekk ved offentlige organisasjoner: de er større enn private, de har oppgaver som det private i liten grad befatter seg med, og de har en høyere grad av profesjonalisering. I tillegg er det mange flere kvinnelige ledere og medarbeidere i offentlig sektor. På bakgrunn av sine funn hevder han at forskjellene som opptrer ikke skyldes offentlighet, det vil si eierskap og finansiering, men heller hvilke oppgaver som er lagt til offentlig sektor, og hvilke utdanningskrav som stilles til medarbeiderne. Alle disse forholdene er viktigere for å forklare ledernes personlighet, verdier og hva de motiveres av, samt hva slags lederstil de vektlegger, enn hva offentlighet er. Forskjeller i ledelse har å gjøre med hvem som er ledere og hvem som er medarbeidere, og skyldes ikke den offentlige dimensjonen i seg selv.

Boken er utgitt i 2019 på Fagbokforlaget.