Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Rekordmange deltakere på samfunnsfaglig elevdag

Over 800 elever fra videregående skole deltok på «Elevdagen» for å lære om samfunnsvitenskapelig forskning. Nå skal elevene få prøve seg som forskere selv.

Elevdagen
Over 800 elever deltok på Elevdagen 24.november.

Eilert Sundts elevdag, også kalt «Elevdagen», har blitt arrangert hver november de tolv siste årene. Her deltar avgangselever fra videregående skoler i Agder, som del av undervisningen i samfunnsfag. I år var det plass til 800 elever, og flere skoler måtte se dagen i livestream på nettet fordi arrangementet var fulltegnet.

Deltar i konkurranse om forskningspris

Dagen markerer startskuddet for elevenes arbeid med en samfunnsfaglig prosjektoppgave som de skal jobbe med frem til mars. Elevene deltar med sin oppgave i konkurransen om  "Eilert Sundt-prisen", som gis av en jury for den beste oppgaven. Juryen er sammensatt av representanter fra UiA og de videregående skolene som deltar i konkurransen.  

Elevprosjektene skal ta for seg samfunnsfaglige problemstillinger i regionen, være koblet til fag -og læreplanmål og ha en regional tilknytning. Elevene skriver oppgavene i grupper på tre til fire personer, og får erfaring både med samarbeid og testing av samfunnsvitenskapelige metoder. 

Miniforedrag om dagsaktuelle tema

Hensikten med Elevdagen er å skape engasjement for samfunnsfaglige tema, og elevene kunne i år velge mini-forelesninger om blant annet «Russland og krigen i Ukraina», «Ungdom og seksuell trakassering», «Unge muslimer, deling av religiøst innhold i SOME» og «Hvorfor er vi uenige om klimaspørsmål?». Ulike forskere ved Fakultet for samfunnsvitenskap viser på denne måten frem hva de forsker på og hva slags tema som opptar samfunnsvitere.

Foredragene skal også forklare hvordan en går frem som samfunnsforsker, hva slags metoder en kan bruke og hvordan en kan utvikle gode forskningsspørsmål.

Vinnere av Eilert Sundt-prisen i 2022, her representert ved Sofie Nicoline Berg og Julie Gryting.

Vinnerne av prisen i 2022 skrev oppgave om ungdommers opplevelse av flerkulturelle klasserom. Sima Zathang, Julie Gryting og Sofie Nicoline Berg var elever ved Dahlske videregående skole da de gjennomførte forskningsarbeidet. De kunne fortelle årets elever at at de hadde lært mye av gruppesamarbeidet, i tillegg til at de hadde kommet frem til resultater som overrasket dem.