Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Pris for beste artikkel i statsvitenskapelig tidsskrift

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift har besluttet å gi prisen for beste artikkel i 2018 til professor i statsvitenskap Jarle Trondal og stipendiat Nadja Sophia Bekkelund Kühn.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

FÅR UTMERKELSE: Jarle Trondal og Nadja Sophia Bekkelund Kühn har samarbeidet om artikkelen som ble kåret til årets beste i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift.

Jarle Trondal og Nadja Kühns artikkel "Norsk Europaforvaltning - et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid" nådde helt til topps hos fagjuryen. Artikkelen deres tar for seg departementsansattes rolle i europeisk flernivåforvaltning i tidsperioden 1996 til 2016, og presenterer unike data fra denne perioden. I tillegg presenterer den et organisasjonsteoretisk perspektiv for å forklare faktisk atferd til det som kalles "eurokrater" i norske departementer.
I følge fagjuryens begrunnelse belyser artikkelen et interessant og dagsaktuelt tema og bygger på empiri som gjør den til et relevant bidrag til fagområdet: "Departementsansattes rolle i forhold til europeisk flernivåforvaltning sier både noe om hvor tett Norge er koplet til EU, til tross for at vi ikke er medlem, og at den norske forvaltningen jobber ut fra en formening om hva som er god forvaltningspolitikk som stammer fra EU-systemet. I tillegg belyser artikkelen et interessant aspekt ved demokratiets rolle, ettersom norsk forvaltning er såpass tett integrert i et system vi ikke er medlem av.

- Å få prisen for beste artikkel er en veldig hyggelig anerkjennelse av arbeidet vårt, sier Trondal. Dette innebærer også at artikkelen oversettes til engelsk og publiseres i World Political Science Review

Trondal og Kühn er medlemmer av forskningsgruppen Europeisk integrasjon og transnasjonal styring.

Hele artikkelen kan leses her.