0
Hopp til hovedinnhold

«PEER» - nytt mentorprogram for studenter på statsvitenskap

Mentorordningen er et initiativ fra Institutt for statsvitenskap og ledelse, og vil tilbys til alle nye studenter ved bachelor i statsvitenskap høsten 2019. Målet med ordningen er at studentene skal bli bedre kjent med hverandre og oppleve tilhørighet til studieprogrammet og UiA.

De nye mentorene har fått opplæring og er klare til å møte nye studenter ved semesterstart. F.v. studieprogramleder Gro Kvåle, prosjektleder Maria K. Ranta og mentorene: Andreas Gravdahl, Daniel Greger Lande, Ane Thunshelle, Silje Hjelmeland, Victor Immanuel Backe, Anbjørn Finnvik.

Tekst og foto: Anine Bentsen

Ved semesterstart høsten 2019 vil alle nye studenter ved bachelor i statsvitenskap få tilbud om å bli med i en mentorgruppe. Disse gruppene vil ledes av studenter ved masterstudiet i statsvitenskap og ledelse, og vil innebære faglige aktiviteter med tett oppfølging fra mentorene. Tanken er at mentorene ved hjelp av sine egne erfaringer kan gi råd om blant annet studieteknikker, eksamensforberedelser og ulike valg i studiet. Målet med ordningen er å skape et godt samhold blant studentene, i tillegg til å skape trygghet og tilhørighet til studieprogrammet og universitetet.

Instituttet håper også at en slik ordning vil føre med seg en økt interesse og bevissthet rundt hvilke valg og muligheter man har som student. Mange nye studenter kan oppleve overgangen til universitet som ganske utfordrende. Mentorene kan gi gode tips og råd utover det som blir gitt fra rådgivere og lærere, da de selv har stått overfor de samme valgene og utfordringene. 

Studentene Silje Hjelmeland og Ane Thunshelle tror det kan være en trygghet for nye studenter å ha en mentor å spørre til råds.

- Du har fadderuken for det sosiale, men gjennom en mentor kan du få veiledning og støtte til det faglige. Overgangen til universitetet kan være utfordrende for mange, og da kan det være fint å ha noen som kan gi deg veiledning og oppfølging. Vi vil fungere som et kontaktledd mellom studentene og faglærerne, noe vi tror vil bidra til at de nye studentene vil føle på en større trygghet. Det kan være lettere å henvende seg til oss mentorer fremfor lærerne. Samtidig er det også et attraktivt tilbud fra UiA for oss som får være mentorer, det gir oss god erfaring og gjør oss mer attraktive for arbeidsmarkedet, sier masterstudentene Silje Hjelmeland og Ane Thunshelle.

Gjennom denne ordningen vil også mentorene få god og verdifull erfaring som ledere av mentorgruppene. De vil bidra til å skape et godt studentmiljø, samtidig som de bygger nettverk og sin egen CV.

Prosjektleder for ordningen Maria Kristiina Ranta sier instituttet håper at ordningen også vil gjøre det mulig å kartlegge hva som er årsakene til at studenter velger å avbryte underveis i studieløpet. På den måten kan en forstå hva det er mulig å gjøre noe med, og sette inn tiltak for å redusere frafall der det er mulig. Dette vil være den første mentorordningen ved fakultet for samfunnsvitenskap, men innen 1-2 år er ønsket at ordningen vil inngå i en felles ordning for hele fakultetet.