Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Nye masterprogram fra høsten 2023

En egen master i samfunnsplanlegging er blant nyhetene i høstens studietilbud ved UiA. Her er en oversikt over nye studietilbud ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Bybilde med trikk, plen og vindmøller.

To masterprogram har nå blitt til fire, når tidligere masterspesialiseringer har blitt selvstendige program ved Fakultet for samfunnsvitenskap. De nye programmene er:

 

Master i Global Development, Crisis and Change

Et av høstens nye studietilbud ved UiA er Master i Global Development, Crisis and Change. Studieprogramleder Margit Ystanes sier programmet gir en helhetlig forståelse av de kritiske utfordringene i dagens verdensbilde.

Studieprogramleder Margit Ystanes.

– Verden er i stadig endring og står overfor en rekke komplekse kriser. Kunnskap om forbindelsene mellom miljø, økonomi, kultur og politikk, og hvordan de påvirker global utvikling, er viktig for å løse vår tids sammensatte utfordringer. Master i Global Development, Crisis and Change tar for seg de underliggende årsakene til ulike kriser, samt utforsker hvordan vi kan møte og håndtere kriser i samfunnet, som fattigdom, ulikhet, pandemi, klimaendringer og miljøødeleggelser. 

Studiet er engelskspråklig og retter seg mot en internasjonal studentgruppe.

Master i Samfunnsplanlegging, sted og prosess

Fra og med høsten 2023 tilbyr UiA en egen mastergrad i Samfunnsplanlegging, sted og prosess. Før het spesialiseringen Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling, og var del av Master i Global utvikling og samfunnsplanlegging. Det nye navnet viser at prosesser – som innbyggerdialog og samarbeidsformer – har en sentral plass i planleggingsfeltet.

Jørn Cruickshank

Jørn Cruickshank

– Samfunnsplanlegging er i ferd med å etablere seg som en egen karrierevei, og har blitt en etterspurt kompetanse i offentlig og privat sektor. Bærekraftig stedsutvikling for fremtiden må ta høyde for utfordringer som økende energibehov, eldrebølge og sosial ulikhet. Da trenger man planleggere med god prosessforståelse, som ivaretar økonomiske, sosiale og kulturelle perspektiver i stedsutviklingen, sier studieprogramleder Jørn Cruickshank. 

 

 

Master i sosialt arbeid

Ronald Mayora Synnes

Ronald Mayora Synnes.

Det nye masterprogrammet i sosialt arbeid kan tas av både sosionomer og de med en bachelorgrad i en rekke andre samfunnsvitenskapelige disipliner, samt vernepleie, barnevernspedagogutdanning eller lignende studier. 

Mastergraden handler om samspillet mellom mennesker og samfunn, og om forholdet mellom profesjonelle og brukere i velferdsstaten.  Studentene vil lære om maktutøvelse, etikk, marginalisering, og reflektere over verdimessige dimensjoner og muligheter for å utfordre maktforhold og bedre klienters situasjon.

–  Det er stadig oftere krav om at ansatte i ulike velferdsinstitusjoner skal ha utdanning på masternivå. Arbeidslivet trenger mennesker som kan bidra med kritisk refleksjon over hvordan arbeidet utføres og hvordan vi kan utvikle enda bedre tjenester. Vår nye master i sosialt arbeid skal bidra til å heve slik kompetanse, sier studieprogramleder Ronald Mayora Synnes. 

Master i sosiologi 

Studieprogramleder Kristian Mjåland er glad for å kunne tilby et helt nytt masterprogram i sosiologi.

– Vi har et ungt og godt fagmiljø i sosiologi ved UiA, med internasjonalt anerkjente forskere på en rekke fagfelt. Fagmiljøets kompetanse er tydeliggjort i det nye masterstudiet i sosiologi, blant annet med tematiske fordypninger i både klimasosiologi, velferdssosiologi og nettverksanalyse, sier Mjåland.

Han kaller sosiologi for det mest grunnleggende samfunnsvitenskapelige faget.

Kristian Mjåland

Kristian Mjåland

– I sosiologien er vi dypest sett opptatt av hva det vil si å leve i et samfunn, og vi er opptatt av endringsprosesser i samfunnet. Vi studerer de store temaene og spørsmålene, slik som makt, velferd, straff, sosial ulikhet og klimaendringer. Og vi er opptatt av mellommenneskelige tema, slik som familierelasjoner, følelser og fellesskap.

Andre året på studiet kan du skrive en masteroppgave på 60 studiepoeng hvor du får anledning til virkelig å fordype deg i et selvvalgt tema, eller en litt mindre oppgave i kombinasjon med praksis eller utveksling.

 

Søknadsfrist for masterstudiene er 15.april