Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny bok om sosiologers favoritter

– Finn frem til ditt favorittverk i sosiologien, og forklar hvorfor! Det har vært oppdraget for forfatterne av boka "Sosiologisk analyse", som ble lansert ved UiA torsdag 24. august.

Forfatterne av "Sosiologisk analyse"
Kollektiv innsats: 19 forskjellige forfattere har bidratt til utgivelsen, her representert ved (f.v.) Ann Christin Nilsen, Victor Shammas, May Linda Magnussen, Karin Steen-Johnsen, Katharina Sass, Roger Hestholm, Tale Steen-Johnsen, Kristian Mjåland, Ove Skarpenes, Roger Hestholm, Sivert Skålvoll Urstad og forlagsredaktør Per Robstad.

I den nyutgitte boka "Sosiologisk analyse" vier sosiologer fra UiA og UiB hvert sitt kapittel til et verk fra sosiologien, og forklarer hva som gjør at de mener det er en god sosiologisk analyse. Boka gir altså en ganske personlig og individuell inngang til sosiologiske tenkere, teorier og metode. Med 19 ulike forfattere på laget, er det likevel det kollektive arbarbeidet som redaktørene Roger Hestholm (HVL) og Ove Skarpenes (UiA) trakk frem under lanseringen.

Redaktørene presenterte arbeidet med boka for tilhørere torsdag 24.august.

– Mye av arbeidet som forsker er en selvstendig prosess, men vi forholder oss alltid til det andre har skrevet, vi kommenterer på andres analyser og inngår selv i et flerstemt forskerfellesskap. Dette bokprosjektet er i aller høyeste grad et resultat av en slik kollektiv innsats, sa Ove Skarpenes. 

Medredaktør Roger Hestholm fortalte at boka består av omtaler av originaltekster, og at verkene som forfatterne har valgt seg ut stort sett er internasjonale. Den presenterer altså ikke norsk sosiologi, men blir i seg selv et avtrykk av hva norske sosiologer anser som kvalitet.

– Det gjøres ikke noe forsøk på å legge universelle kriterier til grunn for å vurdere om en teori er god eller ikke. Samlingen er basert på det spesifikke ved forskningsinteressen til den enkelte, og forfatterne får anledning til å sette ord på begrunnelsene for kvalitet. Det er ikke så ofte at det gjøres, sier Roger Hestholm. 

Gir et annerledes innblikk i ulike verk

Redaktørene sier boka er nyttig for studenter og ansatte, og at du ikke nødvendigvis trenger å ha mye erfaring med sosiologi for å ha glede av den. Blant forfatterne som presenterte sitt kapittel under lanseringen, var Tale Steen-Johnsen (UiA), som sammen med søster og sosiolog Karin Steen-Johnsen har skrevet om Arlie Russel Hochschilds "Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right". Hun fortalte om sin egen begeistring for et litt annerledes sosiologisk verk, og forklarte hvordan Hochschild klarer å koble det lille - individets historie og følelser - til det store og politiske.

Katharina Sass forklarer hvorfor hun mener "Bakgater - om prostitusjon, penger pg kjærlighet" er et viktig sosiologisk verk.

Katharina Sass (UiB) sitt kapittel "Om volden i prostitusjonen - eller: Hvordan skrive en klassiker som virkelig gjør en forskjell?" tar for seg et sentralt bidrag innenfor forskning på prostitusjon. "Bakgater - om prostitusjon, penger og kjærlighet" av Liv Finstad og Cecilie Høigård er en av de første undersøkelser som presenterer faktiske intervjuer med prostituerte. Sass berømmet grundigheten, og at den får frem kompleksiteten og de mange ulike historiene som finnes. Hun er den eneste av sosiologene som har valgt seg ut norsk forskning, og la vekt på at boka er blitt et grunnleggende verk internasjonalt innenfor sitt felt. 

Boka er utgitt på Fagbokforlaget.

Professor Pål Repstad avsluttet lanseringssamlingen med sine kommentarer til boken, og bemerket at boka ser på sosiologien med noen andre briller enn hva en innføringsbok gjør. 

Forskningsgruppen Sosiologisk teoriutvikling og analyse har bidratt med støtte til ideutvikling og lagt til rette for skriveseminar i arbeidet med boken. Les mer og bla i boken på Fagbokforlagets nettsider