Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mottar støtte fra Balanse-programmet

Førsteamanuensis Hege Wallevik leder prosjektet FEMPROF, som skal undersøke hvilke utfordringer og muligheter som finnes for kvinnelige førsteamanuenser på veien til professoropprykk.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Førsteamanuensis Hege Wallevik er prosjektleder for FEMPROF og gruppeleder for forskningsgruppen Mobilitet, kultur og kjønn. Foto: Gro Anita Homme, UiA

Forskningsrådets Balanse-program gir for første gang i år midler til forskningsprosjekter, og til prosjekter som både tar for seg kjønn- og mangfoldsperspektiv. Et av prosjektene som har mottatt støtte er FEMPROF, som ledes av Hege Wallevik, førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging og leder for forskningsgruppen Mobilitet, kultur og kjønn.

Prosjektet skal skal utvikle ny kunnskap om kjønn og mangfold i akademia, teste og eventuelt videreutvikle arbeidsmetodikk for kvalifisering til professoropprykk. Wallevik forteller i en artikkel fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (KiF)at de vil bruke metodikken institusjonell etnografi, hvor de starter med å ta utgangspunkt i enkeltmenneskenes erfaringer, med mål om å synliggjøre og utfordre institusjonelle forhold som former hverdagslivet. Ved å starte med erfaringene og ikke forhåndsdefinerte mangfoldskategorier, kan en fange opp flere typer mangfold utover "de vanlige", sier hun. 

Balanse-programmet er lansert for å støtte forskninsinstitusjonene i arbeidet for å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning, gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak.

To andre aktører som har blitt tildelt midler fra programmet er Institutt for Samfunnsforsking (ISF) og OsloMet-prosjektet Gender, citizenship and academic power (GAP). Det førstnevnte skal undersøke hva slags «forskertyper» som søker, og hvem som blir vurdert som best kvalifisert, til toppstillinger i akademia, mens det andre skal ta for seg utenlandske forskere og blant annet se på kjønnssammensetning, rekrutteringsmønstere, karrierebaner og fordeling av makt og ressurser.