Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kompetanse for å forebygge utenforskap

- UiA tilbyr nå en kompetansepakke som er utviklet for de som er engasjert og brenner for egen kompetanse innen arbeidsinkludering, og som er opptatt av hvordan de kan bidra til økt inkludering i arbeidslivet, sier studieprogramleder Irene Trysnes.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studenter i forelesningssal
Behov for kompetanseutvikling: Alle som jobber med sårbare grupper i samfunnet kan ha nytte av studietilbudet "Inkluderingskompetanse"

– Inkludering handler om å få være del av samfunnet. Jeg tror de fleste som jobber i dette feltet opplever at her finnes noen store utfordringer. Det handler om å svare på et samfunnsbehov. Vi har et ansvar for å styrke kompetansen til profesjonsutøvere som arbeider med personer i sårbare livssituasjoner, sier Irene Trysnes. 

Irene Trysnes

Førsteamanuensis Irene Trysnes.

Trysnes er koordinator for studietilbudet Inkluderingskompetanse på 30 studiepoeng. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid og har arbeidet med lærerutdanning i flere år. 

Inkluderingskompetanse er en tverrfaglig studiepakke som består av tre emner på 10 studiepoeng hver; arbeid og inkludering, veiledning og inkludering, og mangfold og inkludering. Emnene kan gjennomføres enkeltvis eller som del av pakken. Studietilbudet er relevant for yrkesgrupper som arbeider med å tilrettelegge for inkludering og forebygge utenforskap, blant annet ansatte i NAV, barnevern, politi eller skolevesen.

Interkulturell forståelse

Postdoc Ronald Mayora Synnes er ansvarlig for emnet Mangfold og inkludering. Gjennom sitt eget doktorgradsprosjekt om etniske minoritetsungdommer i religiøse miljøer, tidligere arbeidserfaring i barnevernet og veiledning av studenter, har det blitt tydelig for han at den interkulturelle kompetansen hos ulike profesjonsutøvere bør styrkes.

Ronald Mayora Synnes

Ronald Mayora Synnes.

– Mange ansatte i offentlig sektor opplever selv at de trenger å utvikle denne kompetansen. Evnen til å kommunisere med mennesker som har et helt annet kulturelt utgangspunkt enn deg selv krever kunnskap som en saksbehandler ikke nødvendigvis har, sier Synnes.

Ungdom Synnes snakket med i sitt eget doktorgradsarbeid bekreftet også dette bildet. Ungdom fra etniske minoriteter sa de ofte opplevde å bli satt i bås og at andre sosioøkonomiske aspekter ved deres situasjon ble oversett. Å kjenne til ungdommenes egne opplevelser er viktig for alle som skal jobbe med denne gruppen, mener han.

– Inkluderingskompetanse handler om kunnskaper og ferdigheter som man kan bruke i møte med sårbare, marginaliserte grupper som allerede opplever å befinne seg på siden av samfunnet. Du lærer om kommunikasjonsformer, mestringsstrategier og hvordan vi kan møtes som mennesker på tvers av ulike erfaringer og tankesett, sier Synnes.

Hever kompetansen sammen

Studieprogrammet er fullfinansiert av Sørlandets Kompetansefond, som har som formål å bidra til kompetanseheving i regionen for blant annet sikring av gode levekår.

- UiA har et samfunnsansvar som regional aktør for å være med å løfte Agder, og ønsker å utvikle kompetanse til å håndtere de mørketallene som finnes i landsdelen. Det langsiktige målet er et mer likestilt og inkluderende samfunn, sier Trysnes.

Inkluderingskompetanse er både en studiepakke og et forskningsprosjekt. Studentene har med seg kompetanse de har opparbeidet seg på sine fagfelt og kan være med å utvikle metodene de selv bruker. På bakgrunn av erfaringene de sitter med, refleksjon og kritisk analyse, kan de bidra til å ta forskningsfeltet et skritt videre.

– Det er viktig å stoppe opp litt og tenke over hvor du er i din praksis. Det å lære av hverandre, se ting i større sammenheng og dele erfaringer er også viktig for å ikke bli stående fast når vi ser at behovene vi skal dekke endrer seg og blir mer komplekse, sier Trysnes.

Gjennom studiet skal studentene bli kjent med blant annet modeller som Supported Employment (SP) og Individual Placement and Support (IPS), men det handler ikke bare om å lære seg metoder. Noe av det viktigste studentene gjør er å reflektere og tenke kritisk rundt hva disse modellene kan bidra med og ikke.

Mer informasjon om studietilbudet her

Studietilbudet har fått massiv respons, og emnet "arbeid og inkludering" med oppstart høsten 2020 er nå fulltegnet. Emnene "veiledning og inkludering" våren 2021 og "mangfold og inkludering" høsten 2021 er ikke åpnet for søking enda.