Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Hjelper bedrifter ved å skrive bacheloroppgave

– Vi hadde aldri fått studentene til å levere på denne måten uten bedriftene involvert, sier førstelektor Hallgeir Nilsen. Avgangsstudenter ved IT- og informasjonssystemer har i vår forsøkt å løse bedrifters utfordringer.

Studentgruppe viser fremstilling av prosjektet sitt "Digitalisering av e-helsetjeneste".
Gjennom sin oppgave for Kristiansand kommune har studentene fått jobbe med teknologisk veiledning. Fra venstre: Abdul Rahman, Berat Gunes, Mehmet Eksi, Mariam Morjan og Tina Ruud.

Onsdag 24. mai presenterte bachelorstudenter i IT- og informasjonssystemer hva de har skrevet oppgave om i årets «EXPO». Årets oppgaver har blitt utført i samarbeid med 16 forskjellige virksomheter, både kommuner og IT-selskaper i regionen. Studentene har jobbet i team med en oppgave presentert fra bedriften, etter at gruppen deres har vunnet frem i søknadsprosessen med å få «jobben». De søker som gruppe til bedriftene de helst ønsker å samarbeide med, og blir vurdert som jobbsøkere.

Alle de 20 oppgavene kan du lese om her.

System for strømfleksibilitet

Å Energi er en av bedriftene som har tilbudt oppgaver i vår. Aleksander Kjellevand har veiledet studentene Kristian Venaas, Kristian Skibrek, Anders Furuset Jensen, Aleksander Wilberg og Jonathan Selstad Hofstein.

De har brukt våren på å lage en visuell presentasjon av en børs for strømfleksibilitet. Det vil si et system hvor man kan flytte noe av forbruket sitt til andre tider av døgnet, og selge fleksibilitet til resten av markedet. Et slikt system har stor forretningsverdi, sier Kjellevand.

Studenter foran skjerm som viser et kart.

Å Energi ønsket en visualisering av et børssystem for strømfleksibilitet. Disse studentene fikk oppdraget (f.v.): Kristian Venaas, Kristian Skibrek, Aleksander Kjellevand (Å Energi), Anders Furuset Jensen, Aleksander Wilberg og Jonathan Selstad Hofstein.

– Studentene har hjulpet oss med et produkt som vi har mål om å bruke aktivt for å skaffe kunder. Grunnen til at vi samarbeider med studenter er at vi får noe ut av samarbeidet, og det har vi absolutt fått denne gangen også. Det har vært gøy å følge opp studentene, og det er spennende med yngre og idérike folk som tør å satse på ny teknologi, sier han.  

Studentene kunne ingenting om strøm før de startet med oppgaven, og måtte bruke en fjerdedel av tiden på å sette seg inn i området. De setter pris på erfaringen.

– Vi er takknemlige for å ha blitt så godt tatt imot og vi har lært veldig mye. Å Energi lot oss ha kontorplass i sine lokaler tre dager i uka gjennom perioden, og det har virkelig gitt oss en smak på arbeidslivet, sier Kristian Venaas.

Digitalisering av e-helseportal

En annen oppgave har handlet om å forenkle bruken av en e-helseportal for ansatte i Kristiansand kommune. Kommunen hadde over tid fått tilbakemeldinger fra brukerne om at innlogging i systemet var vanskelig. En studentgruppe tok oppdraget med å kartlegge utfordringene og lage hjelpemidler for brukerne. Tina Ruud, Mehmet Eksi, Mariam Morjan, Abdul Rahman og Beraf Gunes har sammen utviklet en brukermanual, en veiledningsvideo og noen forslag til kommunen om tekniske endringer i systemet.

Fremstilling av prosjektet "Digitalisering av e-helseportal"

Denne skissen viser studentenes arbeidsprosess i oppgaven "Digitalisering av E-helseportal".

– Vi har måttet lære oss mye, ikke minst hvordan en kommuniserer med dem som ikke har samme tekniske kompetanse som en selv, sier Tina Ruud.

Bedriftene avgjørende for suksessen

De faglige veilederne ved UiA kan fortelle om studenter som har jobbet hardt for å løse oppdraget de har fått fra arbeidsgiverne.

– Vi hadde aldri fått studentene til å levere på denne måten uten bedriftene involvert, sier førstelektor Hallgeir Nilsen.

Han har jobbet for å koble studenter og arbeidsliv i over 15 år, og mener suksessfaktoren er at de UiA-ansatte holder seg i bakgrunnen og lar student og bedrift få stor frihet i å utvikle samarbeidet. Studentene og bedriftene velger hverandre gjennom en prosess som er lik en faktisk ansettelse.

Førsteamanuensis Geir Inge Hausvik (t.v.) og førstelektor Hallgeir Nilsen sier bedriftssamarbeid bidrar til at studentene strekker seg ekstra langt i oppgavearbeidet.

Førsteamanuensis Geir Inge Hausvik sier de støtter at bedriftene vurderer studentene profesjonelt.

– Vi ber begge parter om å være tydelige på forventningsavklaring, og vi støtter at bedriftene vurderer studentene profesjonelt. Dermed blir studentene behandlet som reelle konsulenter og kjenner på den forpliktelsen det medfører, sier Hausvik.

– Mange studenter som før har vært litt usynlige blomstrer virkelig med oppgaven og tilliten de blir vist av arbeidsgiver. Det gjør meg som faglig veileder lykkelig, sier Nilsen.