Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gjør forskningsarbeid i bedrifter

NAV, Kristiansand kommune og IT-bedrifter i Agder har alle samarbeidet med masterstudenter i informasjonssystemer denne våren. I forrige uke presenterte studentene hva de har hjulpet bedriftene med.

Representanter fra Egde i samtale med to studenter
MANGE MULIGHETER: Renate Ommundsen og Lars Lohne fra Egde i samtale med studentene Magnus Lonebu og Johannes Halvorsen om internship og oppgavesamarbeid.

Research IT er et årlig arrangement hvor årets masteroppgaver blir presentert og bedriftene pitcher tema for neste vårs masteroppgaver. Masterprogrammet i informasjonssystemer har en rekke samarbeidspartnere som stiller seg til disposisjon for studentene, og tilbyr dem både veiledning og kontorplass.

Torsdag var studenter og bedrifter samlet på Caledonien hotell. Her presenterte avgangskullet sitt arbeid, og kullet som skal velge tema fikk møte bedriftene de kan samarbeide med. Virksomhetene som i år presenterte mulige oppgavetema var:

  • Capgemini
  • Egde
  • Sikri
  • IKT Agder
  • CIEM - Senter for integrert krisehåndtering
  • Forskningsgrupper ved UiA 

Gjennom masteroppgaven kan studenter hjelpe virksomhetene å finne svar på spørsmål de sitter med, eller skaffe et oversiktsbilde de ikke har fra før. 

NAV-tjenester og kunstig intelligens

Christer Eriksson og Kristian Olsen har intervjuet NAV-saksbehandlere om bruk av kunstig intelligens. Prosjektet deres undersøker samarbeid mellom menneske og kunstig intelligens (KI), og de ønsket å finne ut hvordan saksbehandlere så på bruken av KI i arbeidslivet.

– Saksbehandlerne var positive til økt bruk av kunstig intelligens i de enkle administrative oppgavene. Samtidig var de redde for å miste de brukerne som ikke har IKT-kompetanse, og at det skulle bidra til mer utenforskap. De var også bekymret for risikoen for feilvurderinger, og anså det personlige møtet med enkeltmenneskene som veldig viktig, sier Christer.

Studenter ved siden av oppgaveplakat

Kristian Olsen (t.v.) og Christer Eriksson har undersøkt hva NAV-ansatte tenker om bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet.

Gjennom arbeidet med oppgaven har de blitt bedre kjent med NAV, og fått et bedre inntrykk av virksomheten enn det de hadde fra før.

– Det har vært lærerikt å komme tettere på de menneskene som jobber der, og få øynene opp for hvor mye forskjellig de jobber med – og hvor mye de ansatte bryr seg om menneskene de jobber med. Som konsulent er det viktig å forstå at det ikke er alle oppgaver som kan digitaliseres. De ansatte la stor vekt på alle vurderingene de gjorde ved å «lese mellom linjene» i møte med mennesker. Slike komplekse vurderinger er det vanskelig å se for seg at en kan overlate til kunstig intelligens, sier Kristian.

Barrierer i krisesituasjoner

UiAs forskningssenter CIEM – Senter for integrert krisehåndtering har gitt oppdraget som student Kirsti Nesse og Sindre Broby Foss har utført i sin masteroppgave «Barrier considerations in crisis information systems». Ved å intervjue folk i politi, brannvesen og ambulansetjenesten har de kartlagt og systematisert ulike barrierer ved bruk av informasjonssystemer, som kan hindre god situasjonsforståelse i krisesituasjoner.

Masterstudentene Sindre Broby Foss (t.v.) og Kirsti Nesse i samtale med Tone Merethe Mikalsen fra IKT-Agder. 

Den helhetlige oversikten som studentene bidrar med har manglet tidligere, og de to kan nå presentere 43 ulike barrierer som de grupperer som kognitive, fysiske og teknologiske. Studentene syns det har vært spennende å komme så tett på folk som har førstehåndserfaring med krisesituasjoner.

– Det trengs oversikt for å finne ut hva du kan forbedre eller utvikle. Det føles betydningsfullt å kunne bidra til en bedre forståelse, som igjen kan bety forbedringer på et så viktig område som krisehåndtering, sier Nesse.

Ansetter etter studentsamarbeid

En av bedriftene som i flere år har tilbudt samarbeid med studenter på både bachelor- og masternivå er konsulentselskapet Egde. De har en bred arbeidsportefølje, og ønsker at studentene selv skal foreslå egne problemstillinger for dem.

– Vi ser mange oppgaver her i dag som viser stort engasjement, og det samfunnsengasjementet er vi i Egde også opptatt av. Samarbeid med studenter er alltid spennende og det gir oss ny innsikt, det knytter akademia og arbeidsliv sammen og utfordrer oss på en god måte, sier Renate Ommundsen i Egde.

Hun forteller at samarbeidet med studenter hvert år resulterer i minst én ny ansettelse, enten det er gjennom internship, bacheloroppgave eller masteroppgave. 

– Mange av studentene vender tilbake når de først har valgt oss en gang. De som er i internship ser vi ofte igjen i sommerjobb eller oppgavesamarbeid. Det er viktig for oss å involvere dem i ordinær drift og gi dem reelle oppgaver, slik at de også får et riktig bilde av hva de kan forvente i arbeidslivet, sier hun.

Studenter mingler med bedrifter

Studenter kunne snakke med bedriftsrepresentanter og høre hva andre studenter har skrevet oppgave om i vår.