Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forsker på vegne av arbeidsgiver

Gjennom offentlig PhD-ordningen kan offentlige virksomheter utvikle forskningsbasert kunnskap som kommer virksomheten til gode. Kim Øvland og Anne Skjævestad er begge offentlig PhD-kandidater ved Fakultet for samfunnsvitenskap, UiA.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

KOMBINERER JOBB OG FORSKNING: Kim Øvland har fått permisjon fra jobben i Kristiansand kommune for å forske på spørsmål knyttet til klimaarbeid i kommunen.

Kim Øvland jobber til vanlig som klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune, mens Anne Skjævestad er ansatt hos Husbanken. Felles for de begge er at de i samråd med sin arbeidsgiver søkte Forskningsrådet om finansiering til å forske på et bestemt tema i tre år. De har begge fått utnevnt en veileder ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved UiA og har kontorplass der i tre år. Her er de tilknyttet forskningsgruppen By- og regionalplanlegging.

I månedsskiftet februar/mars lyser Forskningsrådet ut nye midler til offentlig sektor PhD-ordningen (OFFPHD) for 2019. På Forskningsrådets nettsider heter det «Ordningens overordnede målsettinger er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor». Det er et krav om at doktorgraden skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde, og kandidatene forplikter seg vanligvis til et visst antall års arbeid for virksomheten etter fullført grad.

Kristiansand kommune: Utfordringer i klimaarbeid

Kim Øvlands forskningsprosjekt heter «Klimaarbeid i kommunen - utfordringer og muligheter knyttet til økt måloppnåelse», og han tar for seg de utfordringene han har møtt i eget arbeid. - Det lages en rekke strategier og settes mål for klimaarbeidet i offentlig sektor, og i mange tilfeller ser en at disse målene ikke nås, sier Øvland. - Jeg stiller spørsmålet om hva det er som gjør at vi ikke klarer det. Eksisterende forskning har identifisert ulike barrierer for å nå klimamål, og utgangspunktet mitt er å forsøke å finne et svar på hvordan en kan overvinne disse og få en høyere måloppnåelse.

Husbanken: Kompakt byutvikling og sosial bærekraft

Anne Skjævestad jobber til vanlig i direktoratet Husbanken, som har ansvar for å gjennomføre den statlige boligpolitikken i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. - En viktig oppgave for Husbanken er å være en kunnskapsformidler, og vi skal jobbe med innovasjon og samfunnsplanlegging for å gi flest mulig tilgang til en god bolig, sier Skjævestad.

I PhD-arbeidet skal hun ta for seg kompakt byutvikling, bomiljø og sosial bærekraft. Hun ønsker å finne ut hvordan man kan ivareta sosial bærekraft i kompakte utbyggingsprosjekter og fortettingsprosesser. - Sett fra Husbankens ståsted er det viktig å få til en sosialt rettferdig fordeling av bokvalitet i inkluderende og grønne bomiljøer og få vite mer om hvilke fortettingsstrategier som sikrer dette, sier hun. 

Vest-Agder er blant de fire fylkene som har mottatt mest midler til offentlig PhD. Ordningen gjør det mulig å utvikle skreddersydd forskerkompetanse innenfor et ønsket område, og samtidig etablere et samarbeid med UiA eller en annen utdanningsinstitusjon. Les mer om ordningen og søknadsfrist her.