Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Besøk fra Einstein Center for Digital Future

Tverrfaglig forskning, digitalisering og samfunnsrelevans var overskriften da forskere fra Einstein Center for Digital Future i Berlin besøkte UiA og Senter for digital transformasjon denne uken. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vurderer mulige samarbeidsprosjekt: Leif Skiftenes Flak, UiA (f.v.), Sara Hofman, UiA, Ireti Amojo and Christian Meske, Einstein Center for Digital Future.

Storsatsing på digitaliseringsforskning 

Professor Christian Meske og PhD-kandidat Ireti Amojo gjestet UiA denne uken, for å bli bedre kjent med UiAs fagmiljøer og fortelle om egne forskningsprosjekt. De to representerer Freie Universität i Berlins massive satsing «Einstein Center for Digital Future» (ECDF).

UiAs forskningssenter Senter for digital transformasjon (CeDiT) var vertskap for besøket, og det er en klar parallell mellom de to sentrene. De konsentrerer seg begge om digitalisering, tverrfaglighet, høy kvalitet i forskningen og samhandling med eksterne. Målet med besøket var å bli bedre kjent med hverandres forskningsområder og diskutere muligheter for samarbeid.

ECDF er blitt Berlins sentrale hovedkvarter for forskning på digitalisering. Senteret har en ambisiøs plan om å huse 50 professorer, som kommer sammen fra ulike universitet og fagfelt for å drive forskning på digitalisering. Utviklingen er et offentlig-privat samarbeid hvor mer enn 30 selskaper, organisasjoner, Berlins fem universiteter og mer enn ti forskningsinstitusjoner bidrar. Hensikten er å bygge et interdisiplinært forskningsmiljø hvor de beste unge «digitale hodene» fra hele verden utvikler, former og stimulerer til digitalisering i vitenskapen, økonomien og samfunnet. Forskningen deles inn i følgende kjerneområder; digital infrastruktur, metoder og algoritmer, samt innovasjon knyttet til digital helse, digitalt samfunn, digital industri og tjenester.

 Et slikt miljø inspirerer leder for CeDiT, Leif Skiftesnes Flak:

- Det er gøy å se slik en formidabel satsing som de har fått til i Berlin, sier leder for CeDiT Leif Skiftesnes Flak. Samtidig er det interessant at vi deler de samme målsetningene og opplever mange av de samme problemstillingene. Vi har hatt stort utbytte av å dele erfaringer om tverrfaglig samarbeid, og vi har diskutert muligheter for konkrete forskningssamarbeid sentrene imellom. For oss som er i oppbygningsfasen av et senter, er det av stor betydning å bli kjent med liknende fagmiljøer andre steder i Europa og verden.

Bruken av kunstig intelligens

Eksempler på forskningsområder som ble presentert under besøket var ulike metoder for analyse og klassifisering av ytringer på sosiale medier, og hvordan kunstig intelligens-teknologien virker når den «lærer» å kjenne igjen for eksempel hatytringer fra Twitter. Christian Meskes forskning konsentrerer seg om kommunikasjon og systemer for samhandling, digital transformasjon av arbeidsplasser og kunstig intelligens innen organisasjoner. Han presenterte sitt forskningsprosjekt knyttet til «Explainable AI and Sentiment Analysis».

Ireti Amojo fokuserer i sitt PhD-prosjekt på «Digital Nudging and Enterprise Social Bots». Under besøket presenterte hun ulike aspekter ved «enterprise social bots» brukt som virkemiddel for å koble arbeidstakere sammen på tvers av etablerte sosiale og faglige mønstre.