Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Åpning av CENTENOL

Den 4. oktober åpnet The Centre on the Europeanization of Norwegian Law (CENTENOL) ved juridisk fakultetet ved UiB. UiA er partner i forskningssenteret som skal styrke forskningen på rettsvitenskap som angår europeisering av norsk rett. 

Deltakere på scenen.
UiAs Jarle Trondal og Anne Elizabeth Stie deltok med innlegg og i paneldiskusjon da senteret CENTENOL åpnet i Bergen 4.oktober. Fra venstre: Professor Hallvard Fredriksen, Senterleder Christian Franklin, Dr. Christian Frommelt, Førsteamanuensis Anne Elizabeth Stie, Professor Gunnar Thor Petursson, Høyesterettsdommer Henrik Bull og Avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet Mona Næss (Foto: Eivind Senneset).

Forskningen som utføres ved CENTENOL vil utvikle ny kunnskap om EØS-rett og dens innvirkning på norsk lov, spesielt gjennom bruk av samfunnsvitenskapelige og internasjonalt sammenlignende perspektiver. Senteret mottar 21 millioner kroner fra Forskningsrådet, og skal styrke kunnskapen om forholdet mellom europeisk og norsk rett, ved hjelp av forskning, undervisning, formidling og nettverksaktiviteter.

Med på åpningsarrangementet var arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, som fremhevet at vi trenger mer kunnskap, forskning og interesse rundt EU-rett, noe blant annet NAV-skandalen har vist oss. Professor Jarle Trondal og førsteamanuensis Anne Elizabeth Stie holdt innlegg og var med i paneldebatt.

Les mer om forskningen og prosjektet på CENTENOLs egen nettside