Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Selvskryt eller handling?

Rektor Sunniva Whittaker og viserektor Gøril Hannås svarer Olea Norset på spørsmålet om "klimasnakket" bare er tomme ord. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

KOMMENTAR

av Sunniva Whittaker, rektor og Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping

Ser UiA først og fremst en arena for å skryte av alt det gode universitetet gjør? Glemmer vi, når vi forteller om tiltak for å redusere klimagassutslipp og gode forskningsprosjekter som bidrar til kunnskap i klimakampen, å adressere det vi ikke er så gode på?

Disse viktige spørsmålene reises av Olea Norset, nestlederen i STA, i en kommentar på uia.no 19. november.

Olea Norset setter fingeren på noe sentralt. Er universitetene og høgskolenes snakk om klima og bærekraft bare ord? Setter man det på dagsordenen for å fremstå fremoverlente og framtidsrettede – uten at det innebærer noen reell endring?

Universitetene og høgskolene spiller utvilsomt en nøkkelrolle i det grønne skiftet. UiA kan for eksempel gi våre over 13000 studenter kunnskap for å kunne skape et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Samtidig bidrar våre forskere allerede med ny kunnskap for å løse klimautfordringene. De fortjener skryt.

Men for at det skal bli mer enn fagre ord eller en markedsføringsstrategi, må festtalene om bærekraftsmål og det grønne skiftet følges opp av konkrete handlinger og endring i måten vi driver utdanning og forskning på, og i omstilling av vår egen virksomhet. Og for at det skal bli mer enn symboler, må endringene være reelle. Det forutsetter et målrettet, systematisk og faglig solid arbeid.  

Vår nye strategi skal bidra til det grønne skiftet og realisering av bærekraftsmålene. Rektoratet har allerede satt i gang et arbeid med en Utviklingsplan for miljø og klima for UiA. Utviklingsplanen skal legge til rette for en målrettet og systematisk innsats for å redusere UiAs klimafotavtrykk. Vi vil at det skal settes både kortsikte og langsiktige mål, og foreslå konkrete tiltak for å nå disse målene. Vi vil analysere egne praksiser og rutiner, slik at vi kan unngå unødvendige utslipp. I planen vil vi sette mål for hvordan UiAs klimaregnskap skal se ut om 10 år. Ambisjonene skal være konkrete og høye.

Vårt mål er at UiA skal gå foran som et godt eksempel. Vi som er ledere, har et særlig ansvar for å ta kloke klimavalg. Fremover er vi for eksempel nødt til å være mer bevisst på hvilke reiser som er nødvendige å ta, og hvilke reiser som kan unngås.

Vi kjenner på studentenes forventing om at vi må gjøre mer for å redusere UiAs klimagassutslipp, og vi forstår STAs utålmodighet. Vi redder ikke verden med selvskryt, men gjennom handling. Som rektorat er vi klare til å ta lederskap for klimakutt og et mer bærekraftig UiA!

 

Sunniva Whittaker, rektor

Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping