Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Eilerts salong: Styrer ekspertene alt?

Neste Eilerts salong lar et kompetent forskerpanel diskutere politikernes handlingsrom og ekspertenes rolle i styringen av Norge.

Marionett som styres av en hånd

Høstens Stortingsvalg ble behørig dekket i norske medier, og nå står snart kommune- og fylkestingsvalg for tur igjen. Norske politikere har makt, men hvor stort er egentlig handlingsrommet deres? Allerede i 2003 konkluderte makt- og demokratiutredningen at folkestyret var i forvitring og politikken på retrett. Vi snakker derfor gjerne om at vi har fått en vitenskapeliggjøring og rettsliggjøring av politikken. En rekke beslutninger er delegert til eksperter, byråkrater og jurister i ulike forvaltningsorgan og i og rundt domstolene. Disse ekspertene befinner seg imidlertid ikke bare på nasjonalt nivå i departementer, direktorater, tilsyn og andre ekspertorgan, men også på internasjonalt og overnasjonalt nivå. Men har ekspertene blitt så mange flere og har de fått for mye makt? Er ikke ekspertkunnskap også nødvendig – eller er demokrati og ekspertise umulig å forene?

Vårt forskerpanel består denne gang av professor Cathrine Holst fra UiO, postdoktor Silje Langvatn fra UiB, og professor Jarle Trondal fra UiA. I tillegg får vi besøk fra fjerde visepresident for Stortinget Kari Henriksen. Henriksen kommer for å bidra med perspektivene til en stortingsrepresentant, og vi spør blant annet om hun opplever at de folkevalgte har fått et redusert handlingsrom på grunn av økt ekspertifisering, rettsliggjøring og vitenskapeliggjøring. Samtalen ledes av Anne Elizabeth Stie fra UiA.

 

Tid: 3. mai kl.19.00

Sted: Teateret, Kristiansand