Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Eilerts salong pop-up: Den store reformasjonen - har vi reformert oss vekk fra kjerneoppgavene våre?

Hvordan har administrative reformer endret universitetet? Neste pop-up finner sted 30.11.22 kl. 11 på SiA bok Campus Kristiansand.

Eilerts pop-up Den store reformasjonen

I Eilerts pop-up prøver vi denne gang å forstå hvordan nye administrative reformer har endret Universitetet. Universitetenes administrasjon har vokst kraftig og fått flere oppgaver som ikke nødvendigvis handler om akademiske kjerneoppgaver. På mange måter har byråkratiet revet seg løs fra den akademiske søylen og anser seg ikke lenger som en støttetjeneste for de faglig ansatte.

For faglig ansatte oppleves denne forskyvningen gjerne som en økning i administrative oppgaver forskeren må gjøre selv (f.eks. alle de digitale selvbetjeningsprogrammene, Canvas, Inspera etc.) Alle disse oppgavene spiser opp tid fra de akademiske kjerneoppgavene - forskning og undervisning. Stemmer dette, og hvordan henger det evt. sammen med strukturelle og politiske reformer? Hvordan skjedde denne forskyvingen mellom administrasjon og forskning? Hvilke oppgaver og verdier prioriteres i Universitetet i dag? 

Med oss for å belyse disse spørsmålene har vi professor Peter Maassen fra Institutt for pedagogikk ved UiO, som har forsket på utviklingen i høyere utdanning i en årrekke. Vi får også en kommentar fra universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen før vi slipper til publikum i samtalen.