0
Hopp til hovedinnhold

Institutt for visuelle og sceniske fag utdanner fagpersoner til arbeid innen teater, museum, skole, kulturskole, barnehage, frivillig kulturliv m.m. Gjennom vårt særlige fokus på samtidskunst og samtidsteater ruster vi studentene til å kunne lede og gjennomføre selvstendige prosjekter.

Vi tilbyr emner og studieprogram fra årsstudier, bachelorprogrammer, via master til doktorgradsnivå. Disse studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis innen visuell kunst og teater. Vi tilbyr også veiledning og undervisning innen tilstøtende fagfelt som film og dans. Instituttet gir undervisning i drama, teater, kunst & håndverk og forming innen alle lærerutdanningene ved UiA.

Vi har et utstrakt samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner og andre deler av praksisfeltet. For eksempel har våre studenter og forskere ofte praksis/prosjekter utenfor campus og vi inviterer ofte gjestelærere fra feltet til å holde forelesninger og workshops. På denne måten skapes naturlig kontakt med arbeidslivet i regionen.

Vi forsker på en rekke felt innen de to kunstartene instituttet omfavner, samt tverrestetiske uttrykk, med spesiell vekt på samtidskunst og -teater for (og med) både voksne og barn. Se gjerne på presentasjonene av forskningsgruppene ved fakultetets FoU-plattform KiK-Kunst i kontekst.

Studentene sier

Forskningsgrupper