0
Hopp til hovedinnhold

VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL STYRET FOR FAKULTET FOR KUNSTFAG

I tiden 19. - 30. oktober 2015 skal det velges

  • studentrepresentanter til styret for Fakultet for kunstfag, og
  • representanter til nytt Studentparlament.

Funksjonstiden for representantene til begge organer er 01.01.16 – 31.12.16 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Funksjonstiden for representantene til begge organer er 01.01.16 – 31.12.16

Valget holdes elektronisk i Fronter.
Stemmeseddelen vil være tilgjengelig i Fronter i hele valgperioden 19. - 30. oktober 2015.

VIL DU STILLE TIL VALG?

  • Meld ditt kandidatur her: http://www.stastudent.no/
  • Frist for å fremme kandidater: 5. oktober 2015

OBS: Valgbarhet, forslagsrett og stemmerett er knyttet til semesterregistreringen

HVA SKAL VELGES?

Til fakultetsstyret: Det skal velges to representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).

Til Studentparlamentet: To representanter og to vararepresentanter. (OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges. )

SJEKK MANNTALLET INNEN 5. OKTOBER!

Som student må du selv sjekke om du er oppført i manntallet. Dette gjøres i Fronter:

  • Ved å velge "Vis romliste" i romvelgeren, kan du sjekke egen manntallsoppføring.
  • For studenter som står i et av manntallene (de som er semesterregistrert), vil det i romlista finnes et rom med navn: «Valglokale – Fakultet for kunstfag – 2015 ».
  • Navn på fakultet/avdeling angir hvilket manntall du er oppført i.

OBS: Dersom det ikke finnes et rom som dette i romlista, står du i øyeblikket ikke i noe manntall.

Du kan klage på feil eller manglende manntallsoppføring. Eventuelle klager leveres til Valgstyrets sekretær elin.gauslaa@uia.no innen 5. oktober.

Alle studenter som har semesterregistrert seg er valgbare og kan stemme!

Det minnes om at studenter kan nekte å ta på seg et slikt verv.

SPØRSMÅL OM VALGET?

Spør STA: STA-leder Silje Wingereid Hammerstad (tlf.: 38 14 21 75 / 464 25 295).
På fakultetet: Margretha Myren margretha.myren@uia.no eller fakultetsdirektør Anne Grete Lindeland.

---------------------------------------------------------------------------

English summary:

ANNOUNCEMENT:

ELECTION OF STUDENT REPRESENTATIVES TO THE BOARD OF THE FACULTY OF FINE ARTS, AND TO THE STUDENT PARLIAMENT

The election of student representatives to the Faculty Boards and the Student Parliament will be held (electronically in Fronter) from October 19 to 30.

  • To the Faculty Board: 2 student representatives (both sexes) and 2 substitutes (both sexes)
  • To the Student Parliament: 2 representatives and 2 substitutes.

The representatives and their substitutes are elected for a period of one year, starting 01.01.16.

All students who are registered as students this semester, may vote in both elections (held at the same time), and may also put their names forward as candidates.

If you want to run for a seat on the board of your faculty and/or in the Student Parliament, you must put your name forward here: http://www.stastudent.no no later than October 5.

In order to vote you must be registered to vote.
To see if you are registered to vote, choose ”VIS ROMLISTE” in Fronter. Then click ”VALGLOKALE – FAKULTET FOR KUNSTFAG – 2015” in your room list.

NB: If there is no such room in your Fronter room list, it means that you are not listed as a registered voter in these elections.

You may complain if you are registered in a wrong way, or if you are not listed. Written complaints must be sent to elin.gauslaa@uia.no by no later than October 5 this year.

It is your responsibility to check if you are properly registered and listed!

Questions about the election? Ask Silje Wingereid Hammerstad (phone: 38 14 21 75 / 464 25 295).  She is the head of the Student Union at the University of Agder.

At the Faculty of fine arts you may also ask Margretha Myren margretha.myren@uia.no or Faculty Director Anne Grete Lindeland.