0
Hopp til hovedinnhold

Utlysning til valg av studentrepresentanter - Kunstfag

I tiden 25 april - 3.mai 2019, skal det velges studentrepresentanter til Styret for Fakultet for kunstfag og til nytt Studentparlament. 

VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL STYRET FOR FAKULTET FOR KUNSTFAG, OG TIL STUDENTPARLAMENTET

 (English text below)

Det skal velges studentrepresentanter i to valg ved studentvalgene i april/mai i år. De to valgene holdes samtidig:  

 

 • Til Studentparlamentet - det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger også representanter til alle råd, styrer og utvalg ved UiA og STA

 

 • Til fakultetsstyrene – det øverste organet til fakultetene, lærerutdanningene og Handelshøyskolen ved UiA. Fakultetsstyrene har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetenes og lærerutdanningene holder høy kvalitet.

Kandidater fremmes til STA innen 5. april!

Det er frivillig å stille til valg, og alle som fremmes må være spurt.
Alle studenter som har semesterregistrert seg er valgbare og kan stemme.
Kandidatskjema sendes til STA på sta@uia.no.
Funksjonstiden for studentrepresentantene i begge valg er 01.08.2019 – 31.07.2020.

Viktige datoer:

 • 14. mars - 5. april: Fristperiode for å fremme kandidater
 • 5. april kl. 14.00: Frist for å klage på manntallet
 • 25. april kl. 10.00 – 3. mai kl. 14.00: Valgperiode, elektroniske valg

Elektronisk valg

Selve valget holdes holdt elektronisk i valg perioden 25.april kl. 10.00 til 03.mai kl. 14.00. Du går direkte inn i stemmerommet: https://valg.usit.no/valg/login.do
Du kommer også til stemmerommet via nettsidene til STA:https://stastudent.no/

Sjekk manntallet

Du må være semesterregistrert og stå i manntallet for å stemme. NB: Du er selv ansvarlig for å sjekke manntallet. Det gjør du direkte i stemmerommet, her: https://valg.usit.no/valg/login.do
Du kan sjekke manntallet fra og med nå til og med 5. april. Eventuelle klager på manntallet må sendes til valgstyret ved UiA v. elin.gauslaa@uia.no SENEST 5. april.

------------

Disse skal velges ved Fakultet for kunstfag:

Fakultet for kunstfag:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: To representanter og to vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Spørsmål om valgene?

Spørsmål om studentvalget rettes fortrinnsvis til Studentorganisasjonen i Agder (STA) - til STA-leder Benedicte Nordlie på staleder@uia.no eller  951 09 286.

Det er også mulig å spørre fakultetenes kontaktperson: Margretha Myren - margretha.myren@uia.no  

English version:

This year’s student elections are held 25 April – 3 May

This year’s student elections to the boards of the university’s faculties, including the Teacher Education Unit and the School of Business and Law, AND to the Student Parliament is carried out in the period spanning 25 April – 3 May.  

Candidates must register their names with the Student Organization of Agder (STA) no later than 5 April 2019. Running is voluntary. Those elected occupy their positions from 1 August 2019 to 31. July 2020. The candidate form is sent to STA on sta@uia.no.

Important dates:

 • 14 March – 5 April: Candidates must come forward and enter their names.
 • 5 April 2 pm.: Last chance to make a complaint if you are not registered on the election roll.
 • 25 April 10 am – 3 May 2 pm.: The election period. The election will be carried out electronically.

Voting - and being registered to vote

Voting is carried out electronically in the period spanning 25 April 10 am – 3 May 2 pm. You enter the voting room directly here: https://valg.usit.no/valg/login.do , or by way of STA’s internet pages here: https://stastudent.no/

NB: In order to vote you must be a registered student registered on the election roll (manntallet).
If you are not registered on the election roll, you will not be able to vote.  You are yourself responsible to check if your name is on the election roll. You can do this until 5 April 14 pm. You check your election roll registration in the voting room. You enter the voting room directly here: https://valg.usit.no/valg/login.do , or by way of STA’s internet pages here: https://stastudent.no/

These are to be elected  at the Faculty of Fine Arts:

 • To the Faculty Board: Two student representatives (both sexes must be represented) and two substitutes (both sexes must be represented)
 • To the Student Parliament: Two representatives and two substitutes

Questions about the elections?

Ask Benedicte Nordlie on staleder@uia.no or 951 09 286.  She is the president of the Student Organization of Agder.

At your faculty/unit/school you may also ask: Margretha Myren - margretha.myren@uia.no  

 

Send studiet på mail