Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

UiA lanserer skreddersydd videreutdanning for kulturskolelærere

Hverdagen som musikklærer i kulturskolen kan oppleves som litt ensom. Et nytt, nettbasert EVU-tilbud ved UiA vil gjøre det lettere for kulturskolelærere å dele erfaringer og prøve ut varierte undervisningsformer.  

Bilde fra opptak i forbindelse med nytt EVU-tilbud for kulturskolelærere.
Universitetslektorene Marius Lønskog Igland og Cecilie Halvorsen ved Fakultet for kunstfag (UiA) har utformet et studietilbud som de mener svarer på mange av utfordringene som kulturskolelærere møter i hverdagen.

Etter- og videreutdanningen, som har fått tittelen Instrumentalmetode og varierte undervisningformer i kulturskolen, er et nytt tilbud fra høsten 2022. Undervisningen skjer på nett, og studiestart er i januar og august 2023. 

– Ved å følge dette studiet vil du få en bredere forståelse av de pedagogiske og musikalske mulighetene som ligger i kulturskolens undervisning av barn og unge, sier universitetslektor Marius Lønskog Igland ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk på Universitetet i Agder.  

– Studiet vil gi deg metoder for å skape en mer variert undervisningshverdag og elevene vil møte en lærer med en mer mangfoldig verktøykasse, sier han.  

Et etterlengtet studietilbud 

Igland har, sammen med kollega og universitetslektor Cecilie Halvorsen, hatt ansvaret for utformingen av det nye videreutdanningstilbudet. De to har en samlet, bred erfaring som musikkpedagoger i kulturskolen og sier at de har savnet et studietilbud som retter seg mot spesifikt mot kulturskolelærere:  

– Det finnes i dag svært få nettbaserte studier for kulturskolelærere i Norge, og ingen som tilbyr videreutdanning innen instrumentalmetode. Dette, i kombinasjon med at emnet blir hel-digitalt, gjør at vårt nye studietilbud vil ha et nasjonalt nedslagsfelt, sier Igland. 

De faglige miljøene i norsk kulturskole har like stor spredning som det norske kommunekartet er langstrakt. Det er stor variasjon i størrelse, undervisningstilbud og praksis i de ulike kulturskolene.   

– Kun de største kulturskolene har flere ansatte innenfor samme instrumentgruppe. På små kulturskoler er man ofte eneste lærer innen sitt fag eller instrument. Dermed blir det vanskeligere å dele erfaringer og lære av hverandre, sier Igland. 

Ifølge Halvorsen vil studiet tilby mange nyttige verktøy for å håndtere disse utfordringene.  

– Studiet legger til rette for erfaringsdeling og utveksling av kunnskap mellom studentene. Vi oppmuntrer også til å opprettholde fagfellesskapet etter at studiet er avsluttet, sier Halvorsen. 

Bilde fra opptak i studio

Undervisningen i det nye EVU-tilbudet består blant annet av intervju med eksperter innen musikkpedagogikk og instrumentalmetode fra hele landet. Her er Marius Igland i samtale med Mari Ystanes Fjellstad. (Foto: Morten T. Torjussen)

Skreddersydd for kulturskolelærere 

Etter- og videreutdanningen Instrumentalmetode og varierte undervisningsformer i kulturskolen er et skreddersydd studietilbud for alle som jobber med musikkundervisning i kulturskolen. Ettersom emnet er heldigitalt, vil studiet være tilgjengelig uansett bosted i Norge.  

Hovedtemaene i studiet vil være læringsstiler og elevforutsetninger, metodikk, læring i sosiale praksisfellesskap og refleksjon over egen praksis. Målene er å gi kulturskolelærere varierte metodiske verktøy til bruk i undervisningen, kunnskap om varierte organiserings- og undervisningsformer samt kunnskap om læring i et sosialt fellesskap. 

Videreutdanningen skal oppfylle noen av de faglige ambisjonene i kulturskolens rammeplan «Mangfold og fordypning om varierte organiserings- og undervisningsformer»

Praksis- og erfaringsrettet undervisning 

Undervisningen i Instrumentalmetode og varierte undervisningsformer i kulturskolen består av praksisvideoer, podkaster og intervjuer med ulike eksperter fra hele landet. Praksisvideoene er lagt opp slik at studentene observerer andre musikkpedagoger mens de underviser.  

– Den digitale undervisningsformen gjør at du kan se videoforelesningene eller høre podkastene når eller hvor det måtte passe deg, sier Halvorsen.  

Studiet legger opp til tett samarbeid studentene imellom, der problemstillinger fra pensum drøftes mot pedagogenes egne erfaringer.  

– Du vil dele og drøfte egne erfaringer med andre musikkpedagoger ved hjelp av videosamtaler, samskriving og diskusjoner, sier Halvorsen.  

Podkast er én av undervisningsformene i det heldigitale EVU-tilbudet for kulturskolelærere. Her er Marius Lønskog Igland i studio med musikkprofessor på UiA, Anne Haugland Balsnes.

Bred involvering av nasjonale fagmiljø  

I løpet av semesteret skal studentene også gjennomføre et forskningsprosjekt på egen undervisning.  

Fakultet for kunstfag ved UiA har utviklet studiet i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og en referansegruppe med kulturskolelærere for å sikre høy relevans mellom arbeidshverdag og studiets innhold.   

Studiet involverer eksperter fra hele landet og fra ulike universiteter og praksisfelt. Blant miljøene og praksisfeltene som deltar er Universitetet i Tromsø, Universitetet i Sørøst-Norge, Norges Musikkhøgskole, Barratt Due, Gjøvik kunst og kulturskole, Knuden Kristiansand Kulturskole, Bærum Kulturskole, Stjørdal kulturskole og Universitetet i Agder.  

Etter- og videreutdanningen Instrumentalmetode og varierte undervisningsformer i kulturskolen har oppstart i januar og august 2023. Studiet gir 15 studiepoeng og har plass til 30 studenter per semester.