Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Suppleringsvalg til fakultetsstyret på kunstfag

I perioden 26. april – 3. mai holder Fakultet for kunstfag suppleringsvalg for en av representantene for vitenskapelig tilsatte i fakultetsstyret. Valgperioden er fra 1. august 2021 til 31. juli 2023.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

SUPPLERINGSVALG: Fristen for å fremme kandidater er 18. april. (Ill. foto: Colourbox)

SUPPLERINGSVALG: Fristen for å fremme kandidater er 18. april. (Ill. foto: Colourbox)

Marit Wergeland

Marit Wergeland

- Suppleringsvalget holdes fordi førstelektor Tordis Landvik går av med pensjon, og vi trenger hennes etterfølger. Fakultetsstyret har en overordnet funksjon for aktivitetene ved fakultetet, og vi håper at så mange og så gode kandidater som mulig melder seg, sier fakultetsstyreleder og dekan Marit Wergeland.

Hun forteller også at dersom en av dagens vararepresentanter for valgkretsen stiller til valg og blir valgt, vil valget også gjelde nytt varamedlem til fakultetsstyret.

  • Mer om fakultetsstyret og hvem som er med, finner du HER.

Hvem kan stille til valg?

Valgbar som valgkretsens representant til fakultetsstyret er den som er ansatt i minst halv stilling av universitetets ansettelsesutvalg, og som har vært ansatt ved universitetet i minst seks måneder før valgdag, ifølge universitetets valgreglement. Også åremålsansatt i minst halv stilling er valgbare, dersom ansettelsesforholdet varer ut funksjonsperioden. Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger er ikke valgbare. Det er heller ikke dekan og instituttledere.

Kandidater fremmes innen 18.april!

Det er frivillig å stille til valg, og dersom noen fremmer andre kandidater enn deg selv, må vedkommende være forespurt.

Oversikt over hvordan en stiller til valg og kandidatskjema finner du på www.uia.no/valg.  Perioden for å fremme kandidater er fra 4. mars til 18. april.

Viktige datoer:

  • 4. mars – 18. april kl. 16.00: Periode for å fremme kandidater
  • 4. mars – 18. april kl. 16.00: Periode for å sjekke manntallet
  • 18. april kl. 16.00: Frist for å klage på manntallet
  • 26. april kl. 10.00 – 3. mai kl. 16.00: Valgperiode, elektroniske valg.

Elektronisk valg

Selve valget holdes elektronisk i valgperioden 26. april kl. 10.00 til 3. mai kl. 16.00.
Du kommer også til stemmerommet via valgsidene på UiA.