Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Styrker det rytmiske studietilbudet med nykommeren Live Electronics

– Vi hadde et hull i tilbudet vårt til rytmiske musikkstudenter. Med Live Electronics er det hullet tettet, sier professor Jan Bang ved Institutt for rytmisk musikk ved UiA. 

Bilde av Professor Jan Bang
Musikkmiljøet på UiA fikk nylig status som Senter for fremragende utdanning (SFU). Lanseringen av studietilbudet i Live Electronics er et godt eksempel på kreativ bruk av teknologi i musikkutdanningen, sier professor Jan Bang. (Foto: Alf Solbakken)

Bang er studieprogramleder for det nyopprettede årsstudiet i Live Electronics

Bang er også en del av ledelsen for CreaTeME, som er UiAs nye Senter for fremragende utdanning (SFU). Senteret, som skal fremme og videreutvikle kreativ bruk av teknologi i musikkutdanningene, fikk den høythengende SFU-statusen 22. november i år. 

– CreaTeME har som mål å bli et internasjonalt knutepunkt for utviklingen av kunstnerisk og pedagogisk bruk av teknologi i høyere musikkutdanning. Opprettelsen av Live Electronics er en naturlig del av denne satsingen, sier Bang.

Gjør tilbudet mer komplett

Institutt for rytmisk musikk tilbyr studier i utøvende rytmisk musikk både på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå. Instituttet har over mange år lagt til rette for og oppmuntret til kreativ bruk av teknologi i undervisningen. Med Live Electronics utfylles det eksisterende studietilbudet samtidig som instituttet svarer på en etterspørsel i markedet:

– Jeg mener at vårt fagmiljø er det beste i Norge innen utdanning av elektroniske musikere. Men vi manglet noe for de som er særlig opptatt av lydbehandling av tradisjonelle instrumenter. Det er der Live Electronics kommer inn som et naturlig tillegg i vårt studietilbud, sier Bang.

Årsstudiet i Live Electronics passer særlig godt for musikere og artister som ønsker å utvikle seg som kunstnere, eller videreutvikle seg innen produksjon. Utøvere som ønsker å utforske nye muligheter innen lydbehandling av eget instrument, er også en viktig målgruppe.

Bang mener at studiet passer like godt for erfarne musikere med tradisjonelle instrumenter som for laptop-musikere. Komponister, låtskrivere og produsenter kan også være aktuelle søkere. 

Studiet har søknadsfrist 15. april 2023 og har plass til 15 studenter. 

Får lære fra de beste innen feltet

Live Electronics setter det kunstneriske prosjektet i sentrum. Instituttet har lagt lista høyt for hvem som skal undervise studentene som starter neste høst. Flere av de som kommer til UiA for å holde workshop er verdenskjente, norske musikere.

– Trompetistene Arve Henriksen og Nils Petter Molvær har begge bekreftet at de er med. I tillegg har vi knyttet til oss keyboardisten Bugge Wesseltoft og gitarist Eivind Aarset. Alle fire har lang erfaring med prosessering, sier Bang. 

Norsk musikk innen det utvidede jazz-begrepet har en høy stjerne internasjonalt. Ifølge Bang, er norske musikere også i førersetet når det gjelder å improvisere med elektronikk. Han er derfor godt fornøyd med at flere, ledende utøvere innen feltet har takket ja til invitasjonen om å dele av sin kunnskap med Live Electronics-studentene.  

– Felles for alle, er at de skal være gode rollemodeller for studentene. Men vi har ikke alt på plass helt enda. Vi jobber blant annet med å få til en god kjønnsbalanse på lærersiden.

Positiv til europeisk samarbeid

Formidling av oppnådde resultater er et viktig krav til sentre for fremragende utdanning. Deling av kunnskap og erfaring er en viktig del av fundamentet for Live Electronics. CreaTeME-senteret og det nye studietilbudet er dermed to satsinger som trekker instituttet i samme retning. 

Instituttet vil jobbe for å få til gode samarbeid med andre universitet og musikkhøyskoler i Europa som en del av Live Electronics. Ett av målene er å få til ulike typer av workshops, der europeiske musikkstudenter kan utfordre hverandre og skape sammen. 

Bang tror at delingskulturen som står sterkt blant norske musikere og rytmiske utøvere vil komme studentene til gode på flere måter: 

– Informasjon og kunnskap er som regel mye mer interessant når den deles. Deling er også en viktig nøkkel til suksess innenfor musikken.

– Man beveger seg både raskere og lenger som gruppe, enn hvis man skulle gå en og en, sier Bang.