Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Studentvalg ved UiA 16.-27. oktober

Årets studentvalg til fakultetsstyrene og Studentparlamentet holdes i perioden 16. - 27. oktober. Frist for å fremme kandidater er 2. oktober.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studentvalg ved UiA 16.-27. oktober

Det skal velges studentrepresentanter til disse vervene ved studentvalget i oktober i år:  

English version see below.

 • Til fakultetsstyrene – det øverste organet til fakultetene, lærerutdanningene og Handels høyskolen ved UiA. Fakultetsstyrene har et overordnet ansvar for at virksomheten ved fakultetenes og lærerutdanningene holder høy kvalitet.
 • Til studentparlamentet- det øverste organet til Studentorganisasjonen i Agder (STA). Studentparlamentet behandler saker som omhandler studentenes velferd, økonomiske, sosiale og faglige aspekter. Det velger også representanter til alle råd, styrer og utvalg ved UiA og STA.

Kandidater fremmes/fremmer sitt kandidatur til STA innen 2. oktober. Det er frivillig å stille til valg.

Alle studenter som har semesterregistrert seg er valgbare og kan stemme.
Funksjonstiden for studentrepresentantene til begge organer er 01.01.18 – 31.12.18.

Sentrale datoer:

Viktige datoer/perioder i forbindelse med høstens studentvalg er:

 • 12. september - 2. oktober: Fristperiode for å fremme kandidater.
 • 2. oktober: Frist for å klage på manntallet
 • 16. oktober kl. 10.00 – 27. oktober kl. 14.00: Valgperiode, elektroniske valg

Elektronisk valg

Selve valget holdes holdt elektronisk i valg perioden 16. oktober kl. 10.00 – 27. oktober kl. 14.00. Du går inn i stemmerommet via universitetets valgsider https://www.uia.no/om-uia/valg.

Manntallet

Du må være semesterregistrert og stå i manntallet for å stemme. NB: Du er selv ansvarlig for å sjekke manntallet. Det gjør du via universitetets valgsider.  Du kan sjekke manntallet fra og med nå til og med 2. oktober.

Eventuelle klager på manntallet må sendes til Valgstyret v. elin.gauslaa@uia.no SENEST 2. oktober.

 

Ved Fakultet for kunstfag skal det velges:

 • Til fakultetsstyret: To representanter (en fra hvert kjønn) og to vararepresentanter (en fra hvert kjønn).
 • Til Studentparlamentet: To representanter og to vararepresentanter. OBS: De som får flest stemmer – uavhengig av kjønn - velges.

Spørsmål om studentvalget rettes fortrinnsvis til Studentsamskipnaden i Agder (STA) - til STA-leder Kai Steffen Østensen (tlf.: 38 14 21 75 / mobil: 454 14 793).

Men det er også mulig å spørre fakultetenes kontaktpersoner. Disse er fakultetsdirektørene og kontaktperson: margretha.myren@uia.no

Les mer:

Studentvalg høsten 2017

English version:

This year’s student elections are held 16 – 27 October

This year’s student elections to the boards of the university’s faculties, Teacher Education Unit and School of Business and Law AND to the Student Parliament is carried out in the period spanning October 16 – 27.  

Candidates must come forward and register their names with STA no later than 2 October 2017. Running is voluntary. Those elected occupy their positions 1 January – 31 December 2018.

Important dates:

 • 12 September – 2 October: Candidates must come forward and enter their names
 • 2 October: Last chance to make a complaint about not being on the election roll
 • 16 October 10 am – 27 October – 2 pm: The election period. The election will be carried out electronically

 

Voting - and being registered to vote

Voting is carried out electronically in the period spanning 16 October 10 am – 27. October 2 pm. You enter the voting room through the university’s election pages https://www.uia.no/en/about-uia/election. Click “Electronic election”.

NB: In order to vote your name must be a registered student registered on the election roll (manntallet). If you are not registered on the election roll, you will not be able to vote. 

You are yourself responsible to check if your name is on the election roll. You can do this until 2 October 14 pm. You check your election roll registration in the voting room. You enter the voting room through the university’s election pages.

These are to be elected -  Faculty of Fine Arts:

 • To the Faculty Board:
  Two student representatives (one man and one woman) and two substitutes (one man and one woman)
 • To the Student Parliament:
  Two representatives and two substitutes

Questions about the election?

Ask Kai Steffen Østensen (phone: 38 14 21 75 / 454 14 793). 
He is the head of the Student Union at the University of Agder.

At your faculty/unit/school you may also ask:

Margretha Myren: margretha.myren@uia.no

The University Board elections

The University Board elections