Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sommerkurs for studenter: Kunstnerisk prosjekt på Lesvos, sommeren 2023

Fakultet for kunstfag søker deltakere til sommerkurs på den greske øya Lesvos. Kurset er en unik mulighet til å arbeide med et kunstnerisk prosjekt knyttet til stedsrelaterte uttrykk.

Illustrasjonfoto

Du har nå en unik mulighet til å arbeide med et kunstnerisk prosjekt på den greske øya Lesvos. Fakultet for kunstfags Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr et emne på 15 studiepoeng i stedsrelaterte uttrykk, hvor den sentrale delen av emnet består av en ukes workshop i tidsrommet 6. – 11. august 2023.

Basen vil være UiAs studiesenter i Metochi .

Emneansvarlig er førsteamanuensis Elmedin Žunić. Koordinasjon av emnet skjer i samarbeid med rådgiver Adrian Førde Andersson.

Stedsrelaterte uttrykk – Lesvos (KH-141) er en en modul på bachelornivå som gir 15 studiepoeng. Modulen er imidlertid åpen for alle som er interesserte i kunst og utforskning av det stedsspesifikke. Vi ser etter motiverte søkere som kan jobbe selvstendig og i grupper, og har en særlig interesse for det som skjer i verden. Et vellykket prosjekt er avhengig av god kommunikasjon med veiledere og samarbeidspartnere. Når du har blitt tatt opp til emnet, forventer vi at du begynner å utvikle prosjektet ditt raskt.

Opptakskrav:

  • Karakterutskrift: Minimum 60 studiepoeng fra emner innen kunst (for eksempel visuelle fag, musikk eller scenekunst).
  • Motivasjonsbrev: Legg ved et motivasjonsbrev der du sier noe om deg selv og dine ambisjoner med dette kurset. Del dine tanker om hva du synes er spennende med Lesvos (omfang cirka 1000 ord).

Vennligst inkluder: Ditt fulle navn, adresse, fødselsdato, e-post og telefonnummer. 

Søknadsfrist: 19. mai klokka 13.00. 

Reise og kostnader:

UiA dekker kostnader for overnatting og måltider på Lesvos for deltakerne. Da det er begrenset antall plasser, vil vi be våre deltakere om å betale et depositum på kr 4235 tilsvarende overnattingskostnadene. Dette beløpet refunderes i sin helhet etter oppholdet på Lesvos.

Ved manglende oppmøte vil en andel av dette beholdes. Alle deltakere må dekke sine reisekostnader, individuell transport på Lesvos, og en semesteravgift på kr 725,- som er obligatorisk for alle UiA-studenter.

For deltakere fra Norge anbefaler vi å reise med Apollo fra Oslo Gardermoen 6. august kl 06:00, direkte til Mitilini. Retur 11. august, med avgang fra Mitilini kl 11.35 og ankomst Gardermoen kl 14.15. Flybilletten koster omtrent 4500 kroner. Husk at billettpris kan endre seg.

Kick-off

2. juni, før modulen starter, vil det være et kick-off arrangement for sommerkurset. Lærere som har jobbet på Lesvos vil dele sine erfaringer fra feltet. Dette blir en fin anledning til å bli kjent med hverandre, ha samtaler eller bare uttrykke nysgjerrighet rundt modulen.

Med tanke på at noen deltakere kanskje ikke kan delta på arrangementet fysisk vil kick-off-en være hybrid.

Om modulen

Modulen er delt inn i tre deler, hvor hver av disse er avgjørende for å fullføre modulen:

Del 1: Forarbeid

Da det er et stedsrelatert emne, skal du sende inn et skriftlig forslag der du introduserer et prosjekt som tar utgangspunkt i øya Lesvos. Lesvos er et sted med mange konnotasjoner - både moderne og antikke. Vi ønsker å se hvordan du forestiller deg det når det gjelder historie og samtid. Enda viktigere, hvordan passer prosjektet ditt inn i en selvvalgt konseptramme? Det vil være opp til hver enkelt av dere å finne ut.

Del 2: Workshop på Lesvos

Workshopen er et en ukes intensivt arbeid på Lesvos med en selvstendig, eventuelt i grupper, stedsrelatert kunstnerisk praksis. Daglige veiledningsmøter og refleksjoner er avgjørende.

Merk! Temperaturen på Lesvos kan nå opp til 40 grader. Derfor anbefaler vi å ta forholdsregler og være forberedt på relativt høye temperaturer. 

Del 3: Oppfølgingsarbeid og undersøkelse.

Etter workshopen vil fokus være på prosjektets videre utvikling. Som i de foregående trinnene, vil dialog med veileder være avgjørende. Eksamensformen er digital, der studentene både presenterer og har visning av prosjektresultatet sitt digitalt. Denne visningen og et refleksjonsnotat utgjør eksamen som skjer i slutten av september 2023.

For spørsmål angående opptak, reiseinfo etc. kan du kontakte: judit.premak@uia.no

For spørsmål angående det faglige innholdet og andre spørsmål om emnet, vennligst kontakt:

elmedin.zunic@uia.no eller adrian.f.andersson@uia.no

Engelsk versjon av denne informasjonen finner du her: Read more on English page.