0
Hopp til hovedinnhold

Regionalt samarbeid om kunst og kultur

Fakultet for kunstfag har våren 2021 inngått flere nye samarbeidsavtaler med viktige kunst- og kulturaktører i Agder. Samarbeidsavtalene skal sikre at utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved fakultetet styrkes i tiden fremover.

Fakultet for kunstfag samarbeider med flere kulturintitusjoner i regionen, blant annet Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), Vest Agder Museet og Kristiansand Kunsthall.
Fakultet for kunstfag samarbeider med flere kulturinstitusjoner i regionen, blant annet Sørlandets Kunstmuseum (SKMU), Vest-Agder Museet, Kristiansand Kunsthall, Kilden og Agder Kunstsenter..

- Dette arbeidet som gjøres denne våren er viktig for Fakultet for kunstfag. Det gir oss mulighet til å sikre en større bredde i den regionale kontakten med viktige partnere, forteller dekan Marit Wergeland.

Dekan Marit Wergeland ved Fakultet for kunstfag. Foto: UiA

Dekan Marit Wergeland ved Fakultet for kunstfag. Foto: UiA

Fakultetet ligger langt fremme når det gjelder samfunnskontakt og samarbeid med eksterne aktører.

- Våre vitenskapelige ansatte gjennomfører en rekke samarbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ligger langt fremme som fakultet og fagmiljø, men vi ser et behov for å også inngå samarbeid på et overordnet nivå med institusjoner som utgjør en stor del av kunst- og kulturlivet på Agder, legger hun til.

Fra før av har fakultetet samarbeidsavtaler med Kilden teater og konserthus, Palmesus og Sørlandets kunstmuseum (SKMU).

Denne våren videreutvikles avtalen med SKMU, i tillegg som det inngås nye samarbeidsavtaler med:

-          Vest Agder Museum

-          Aust-Agder Museum og Arkiv

-          Kristiansand kunsthall

-          Agder kunstsenter (AKS)

-          Bomuldsfabriken kunsthall i Arendal

-          Kristiansand kommunes enhet for kultur

I tillegg videreutvikles samarbeidet med kunstsamlingene på UiA.  

Praksis som inngangsport

I ny bachelorgrad ved fakultetet i visuell kunst og formidling skal det våren 2022 gjennomføres en større praksisperiode innenfor formidlingspraksis. Samarbeidsavtalene som inngås nå tar utgangspunkt i denne praksis, men åpner også opp for at man kan finne andre felles prosjekter.

- Praksis er en viktig inngangsport for å etablere forpliktende samarbeid med svært relevante aktører som våre studenter vil treffe igjen både senere i studiene, men også ute i arbeidslivet, forteller samfunnskontakt ved fakultetet Kai Steffen Østensen.

Han har forteller at hele regionen tas i bruk.

- Våre nye samarbeidsaktører åpner opp Agder for oss, og det er viktig. De gir oss mulighet til å tilby tilrettelagt praksis fra Flekkefjord i vest til Arendal i øst. Studentene får også mulighet til å oppleve særegne kulturlokasjoner som Tingvatn Fornminnepark i Hægebostad og Sjølingstad Uldvarefabrik i Mandal. Vi ønsker regionalt samarbeid, avslutter han.

 

Ønsker du å inngå samarbeid med Fakultet for kunstfag? Ta kontakt med Kai Steffen Østensen på kai.s.ostensen@uia.no.