0
Hopp til hovedinnhold

Presenterte ei amerikareise fra scenen

Konserten Amerika synger ble en vellykket møteplass for musikalsk samskaping mellom UiA-studenter og lokale musikkutøvere.

Bildet viser musikere på scenen under konserten Amerika Synger
I konserten medvirket kulturskoleelev Rikke Hansen Wedø fra Grimstad og instrumentalister fra UiA og lokalt musikkliv.

Studentgruppa fra Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk presenterte konsertprogrammet Amerika synger sammen med lokale aktører fra Agder på senhøsten i fjor. Konserten markerte avslutningen av et obligatorisk prosjekt i emnet Outreach dialog. Emnet inngår i bachelorprogrammet for utøvende klassisk musikk ved Universitetet i Agder.

– Outreach dialog ble inkludert i bachelorprogrammet under en revisjon i 2019. Et hovedpoeng for faget, er at studentene skal skape musikalske presentasjoner sammen med grupper eller enkeltutøvere utenfor UiA. Grunnet Covid-19 situasjonen var det først nå i høst at det ble mulig å gjennomføre faget etter intensjonen, sier faglærer Randi Eidsaa.

Se video fra konserten her:

Samskaping er kjernen

Sanggruppa Homborsundfyrene og kulturskoleeleven Rikke Hansen Wedø deltok som eksterne bidragsytere i Amerika synger. Konserten ble arrangert av studentene selv, under veiledning av Eidsaa. I tillegg deltok et instrumentalensemble sammensatt av voksne frilansmusikere.

Eidsaa understreker at kjernen i faget Outreach dialog er samskaping, noe som for studentene krever kompetanseutvikling innenfor både arrangering, samspill, instruksjon og kommunikasjon. Emnet forutsetter også at studentene utarbeider musikalske arrangementer, skriver ut notemateriale og deltar på øvelser og fremføring.

– Studentene forteller at det var en verdifull erfaring å inngå i et ensemble der tradisjonelle klassiske, notebaserte innlæringsmetoder blir utfordret, sier Eidsaa.

Musikere som øver til konsert

Homborsundsangerne Per Paulsen, Glenn Langeland og Bjørn Kristian Pedersen øver sammen med student David Almenning.

Utvikler kunsten å formidle

Hvilken rolle spiller musikk i samfunnets sosiokulturelle liv? Dette er ett av flere spørsmål som utforskes i emnet Outreach dialog. Utvikling av formidlingsferdigheter gjennom praktiske musikkprosjekter og studier av fagteori står sentralt i emnet.

– Outreach dialog-konseptet innebærer at den musikalske utøvingen blir en møteplass for deltakergrupper med ulik musikalsk bakgrunn. Man blir kjent med hverandres repertoarer, arbeidsmåter og musikkbruk, sier Eidsaa.

Amerika synger møttes studentene og de andre utøverne for å lære sanger fra ulike amerikanske kulturtradisjoner. Både sjømennenes arbeidssanger (shanties), patriotiske sanger, folkeviser og musikk fra film og teater stod på repertoaret. Det ble også arbeidet med nyere formidlingskonsepter med kombinasjon av digitalisert og live musikk. 

Se flere høydepunkter fra konserten her:

Foto og video i denne saka er ved Jan Helge Thomassen.