Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny samarbeidsavtale mellom SKMU og UiA Kunstfag

Fakultet for kunstfag og Sørlandets Kunstmuseum videreutvikler det regionale tverrfaglige samarbeidet.  Dette vil styrke det nasjonale samarbeidet mellom profesjonelle kunstinstitusjoner og universiteter.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Partene ser fram til å videreutvikle det gode samarbeidet. Fv: Marianne Øhrn Johannessen, Marit Wergeland og Reidar Fuglestad. Foto: Tor Martin Lien.
Partene ser fram til å videreutvikle det gode samarbeidet. Fv: Marianne Øhrn Johannessen, Marit Wergeland og Reidar Fuglestad. Foto: Tor Martin Lien.

Den nye avtalen ble inngått i januar 2021 og gjelder ut 2022. Den vil bli revidert når Kunstsiloen åpner i 2023.

Samarbeidet har et overordnet mål om å bidra til å synliggjøre og styrke kunstens plass i samfunnet.

– Vi har allerede et godt samarbeid og har startet konkret kunnskapsutvikling sammen. Nå legger vi et videre løp for fremtiden, sier direktør ved Sørlandets Kunstmuseum, Reidar Fuglestad.

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Et av fokusområdene i avtalen er forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid hvor de to institusjonene allerede har etablert et ph.d.- samarbeid. Alle de tre kuratorene ved museet er nå ansatt i offentlige ph.d-stillinger ved universitetet.

– Her har vi en felles interesse av å bygge kompetanse innen forskning- og kunstnerisk utviklingsarbeid, sier dekan ved Fakultet for kunstfag, Marit Wergeland.

Fuglestad legger til at et av målene videre vil være å høyne kunsthistorie som en grunnleggende plattform å stå på, og at formidlingsdelen allerede har vært jobbet med på et profesjonelt nivå over mange år.

– Aktører fra begge institusjoner har gått sammen om å danne en forskergruppe med kunsthistorisk bakgrunn og som ser ulike veier inn i Tangen-samlingens sfære. Dette er en viktig posisjon å kunne ta kunnskapsmessig, det er ingen andre som har tatt denne posisjonen tidligere, sier Fuglestad.

Han legger til at her ligger det et springbrett til en internasjonal synlighet:

–Samlingen er i ferd med å bli kjent internasjonalt, den er ute på 17 museer nå. Dette er en viktig forbindelse inn til det faglige miljøet som universitetet står for. Kunnskapsinvestering lever evig, og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonene og oss som skal formidle dette er både spennende, utviklende og fremtidsrettet, sier Fuglestad.

Felles kunnskapsutvikling

Wergeland trekker også fram muligheten til å videreutvikle gode praksismuligheter for studentene.

–Vi kan nå fortsette med å skape spennende opplevelses- og formidlingsprosjekter innenfor den nye bacheloren i visuell kunst og formidling og på master i kunstfag. Dette er samarbeidsprosjekter som er utviklende og motiverende for både studenter og ansatte ved begge institusjoner, noe som virkelig danner et godt grunnlagt for felles kunnskapsutvikling, sier Wergeland.

Bidra til samskaping

Samarbeidsavtalen bygger på et gjensidig ønske om samarbeid til det beste for regionen, publikum, studenter og ansatte.

Intensjonen er at avtalen skal bidra til samskaping. Den vil inngå i begge institusjoners overordnede strategi om å ta en ledende posisjon i å utvikle ny kunnskap, utfordre etablert kunnskapsforståelse og utforske tverrfaglige og tverrkunstneriske uttrykksformer.

Avtalen legger grunnlaget for å etablere gode arenaer og et godt klima for kunnskapsdeling, nyskaping og faglig utvikling. Gjennom en åpen holdning til å utnytte institusjonenes spesialkompetanse og faglige særtrekk, skal en søke etter komplementære ferdigheter, gjensidig nytte, og fremme samskaping på tvers av virksomheter.

Fire fokusområder

Samarbeidet skal styrke kunstens posisjon og det kunstneriske og kulturelle liv i regionen og ved sine respektive institusjoner gjennom fire fokusområder. Disse er også en del av UiAs strategi:

  • Utdanning
  • Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
  • Samfunnskontakt
  • Nyskaping og Arbeids- og læringsmiljø.