Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Fakultet for Kunstfag

Fakultet for kunstfag skal sammen med Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger etablere et felles doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid i løpet av våren 2021.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Morten Wensberg ved UiS og Marit Wergeland ved UiA ser fram til et spennende samarbeid. Bildet er fra 2019
Morten Wensberg ved UiS og Marit Wergeland ved UiA ser fram til et spennende samarbeid. Bildet er fra 2019.

Viktig for UiA og Sørlandet

I dag finnes det ingen doktorgradsutdanning for kunstnerisk utviklingsarbeid i regionen. De fire eksisterende programmene er lokalisert i Oslo (NMH og KHiO), Bergen (UiB) og Trondheim (NTNU). Dekan Marit Wergeland ved Fakultet for kunstfag ved UiA sier at dette er en gledelig nyhet som fakultetet har jobbet målrettet med å få på plass.

–Det er viktig for oss å kunne gi utdanningstilbud på høyeste nivå da fakultetet vårt er en viktig nasjonal aktør innen utøvende utdanning. Med så mye kunstnerisk høy kompetanse i staben, stiller vi sterkt i å kunne gi de nye stipendiatene et godt veiledningstilbud, sier Wergeland.

Etablering av programmet er et svar på fakultetets målsetting om å tilby undervisning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på internasjonalt nivå i dialog med fakultetets omgivelser og trender i samfunnet. Det har også vært en ambisjon for fakultetet å styrke og videreutvikle tilbudet innen utøvende utdanninger på alle nivåer. Den nye graden skal bidra til å utvikle og fornye kunstnerisk virksomhet og utdanning basert på kunstnerisk utviklingsarbeid der kunstutøvelsen står i sentrum for doktorgradsarbeidet.

Samarbeid med Universitetet i Stavanger

Programmet etableres i samarbeid med Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger.

–For oss har det vært et viktig mål å få etablert kunstnerisk ph.d. og en fellesgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid med UiA,  sier dekan Morten Wensberg ved UiS.

Wergeland kan bekrefte at det har vært tett dialog mellom de to institusjonene helt opp på rektornivå, og et gjensidig ønske om å få programmet på plass.

Samarbeidet innebærer at begge institusjoner bidrar til faglig utvikling og  tar et felles ansvar for å sikre det antallet stipendiater som ligger i departementets krav til rekruttering.

Wensberg sier videre:

–Vi samarbeider allerede godt på flere områder med UiA. Samarbeid er dessuten en kjerneverdi i moderne forskning og vi ser denne fellesgraden både som faglig stimulerende, som god ressursbruk og som strategisk viktig. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Wensberg.

Vil styrke det kunstneriske nivået i regionen

Fakultetet har et aktivt samarbeid med regionale kulturinstitusjoner, som eksempelvis Kilden teater- og konserthus, Sørlandets kunstmuseum og Kristiansand kunsthall. Det samme gjelder samarbeid med festivaler og offentlige arrangementer som Punkt, Sørveiv, Palmesus og SAND-festivalen. Dette er samarbeid fakultetet ønsker å videreutvikle.

–Vi håper at flere kunstinstitusjoner vil benytte muligheten med offentlige ph.d-’er, og at vi på den måten sammen kan styrke det kunstneriske nivået i regionen, sier Wergeland.

Viktig i denne sammenhengen er fakultetets etablering av et kompetansesenter for utøvende musikk på Odderøya. Dette er en satsing i samarbeid med Talent Norge og Cultiva for å beholde nyutdannede utøvende musikere i regionen. En opprettelse av ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid vil kunne bidra til å styrke denne kompetansen og målsetningen er å holde på kunstnere/fagpersoner i regionen.

–Vi ser virkelig frem til å samarbeide med våre kollegaer ved UiA og har stor tro på potensialet i vårt fellesprogram. Til sammen har vi et robust, variert og spennende fagmiljø å kople på utdanningen av nye doktorander, sier Wensberg.