Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny Ph.D i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Fakultet for Kunstfag

Universitetstyret vedtok før sommeren å etablere et Ph.D-program i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Fakultet for Kunstfag. Kunstnerisk utviklingsarbeid har vært sidestilt med vitenskapelig forskning siden 1995, og i 2018 vedtok Kunnskapdepartementet å opprette en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunstfag.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Viktig for UiA og Sørlandet

I dag finnes det ingen doktorgradsutdanning for kunstnerisk utviklingsarbeid i regionen. De fire eksisterende programmene er lokalisert i Oslo (NMH og KHiO), Bergen (UiB) og Trondheim (NTNU). Dekan Marit Wergeland-Yates sier at dette er en gledelig nyhet som fakultetet har jobbet målrettet med å få på plass.

-Det er viktig for oss å kunne gi utdanningstilbud på høyeste nivå da fakultetet vårt er en viktig nasjonal aktør innen utøvende utdanning. Med så mye kunstnerisk høy kompetanse i staben, stiller vi sterkt i å kunne gi de nye stipendiatene et godt veiledningstilbud, sier Wergeland-Yates.

Dekan Marit Wergeland-Yates ved Fakultet for Kunstfag

Dekan Marit Wergeland-Yates ved Fakultet for Kunstfag

Etablering av programmet er en videreføring av fakultetets egen strategiplan, hvor den overordnede målsettingen er å tilby undervisning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på internasjonalt nivå i dialog med fakultetets omgivelser og trender i samfunnet. Det har også vært et mål for fakultetet å styrke og videreutvikle tilbudet innen utøvende utdanninger på alle nivåer. Den nye graden skal bidra til å utvikle og fornye kunstnerisk virksomhet og utdanning basert på kunstnerisk utviklingsarbeid der kunstutøvelsen står i sentrum for doktorgradsarbeidet.

Fakultetet har et aktivt samarbeid med regionale kulturinstitusjoner, som eksempelvis Kilden teater- og konserthus, Sørlandets kunstmuseum og Kristiansand kunsthall. Det samme gjelder samarbeid med festivaler og offentlige arrangementer som Punkt, Sørveiv, Palmesus og Sandfestivalen. Dette er samarbeid fakultetet ønsker å videreutvikle.

-Vi håper at flere kunstinstitusjoner vil benytte muligheten med offentlig Ph.D’er, og at vi på den måten sammen kan styrke det kunstneriske nivået i regionen, sier Wergeland-Yates.

Viktig i denne sammenhengen er fakultetets etablering av kompetansesenter for utøvende musikk på Odderøya. Dette er en satsing i samarbeid med Talent Norge og Cultiva for å beholde nyutdannede utøvende musikere i regionen. En opprettelse av Ph.D.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid vil kunne bidra til å styrke denne kompetansen og målsetningen er å holde på kunstnere/fagpersoner i regionen.

 

Samarbeid med Universitetet i Stavanger

Programmet etableres ved UiA, med intensjon om å utvikle et felles program med UiS. «Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger er et utøvende kunstnerisk fagmiljø og den naturlige forskningvalutaen vår er derfor kunstnerisk utviklingsarbeid.

-For oss har det vært et viktig mål å få etablert kunstnerisk Ph.D. og en fellesgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid med UiA, Fakultet for kunstfag er helt perfekt», sier dekan Morten Wensberg.

Wergeland-Yates kan bekrefte at det har vært tett dialog mellom de to institusjonen helt opp på rektornivå, og et gjensidig ønske om å få programmet på plass.

Morten Wensberg ved Universitetet i Stavanger

Morten Wensberg ved Universitetet i Stavanger

Samarbeidet innebærer at begge institusjoner bidrar til faglig utvikling og at de to institusjonen tar et felles ansvar for å sikre det antallet stipendiater som ligger i departementets krav til rekruttering. Inntil en fellesgrad er på plass, vil UiS søke om å få sine kandidater i kunstnerisk utviklingsarbeid tatt opp på UiAs program. Wensberg sier videre:

-Våre to institusjoner er bare en tre-timers togtur unna hverandre og vi samarbeider allerede godt på flere områder. Samarbeid er dessuten en kjerneverdi i moderne forskning og vi ser denne fellesgraden både som faglig stimulerende, som god ressursbruk og som strategisk viktig. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Wensberg.