0
Hopp til hovedinnhold

Musikk i barns ører

MUSBA er forkortelse for "Musikk i barns ører», som er et forskningsprosjekt som startet opp ved UiA september 2014, og skal ferdigstilles i 2016 etter samlinger med til sammen 20 foreldre.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kursledere:
Sanger, forsker og musikkpedagog Lisa Bonnár og gitarist, forsker og musikkpedagog Tony Valberg.

Kurset søker å støtte opp under og inspirere foreldre til å være sensitive,lekne og  lyttende overfor sine barn gjennom en særegen form for musikalsk mindfulness og fokus på hverdagsmusikk og foreldrenes egen musikalitet. Kurset oppmuntrer til å bruke stemmen og kroppen til å skape god stemning og trivsel gjennom å synge, bevege og utrykke seg musikalsk sammen med barna. Samt gi foreldrene verktøy til å bli enda mer bevisste, tilstede og åpne for hva som skjer i møte med barna. Musikkforskning viser at sang og musikk gir økt mestringsfølelse både for foreldre og barna, og bidrar til økt velvære, god språkutvikling og sterkere tilknytning mellom foreldre og barn (Bonnár 2014, Malloch og Trevarthen 2009). 

Multi-sensorisk sang står sentralt, der kroppskontakt, blikk, bevegelse og sang sammen skaper en spesiell kontakt dem i mellom. I tillegg er det fokus på hverdagsritualer, følelsesuttrykk, tilstedeværelse, tid og timing. 

I Kristiansand er det fremdeles noen få lediger plasser for foreldre med babyer i alderen 3-9 mnd. Ta kontakt med prosjektleder: lisa.bonnar@uia.no for mer info og påmelding. 

Forskningsprosjektet er tilknytte Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag. Prosjektet som ledes av Dr. Lisa Bonnár er en del av Agderforskningens gruppe Kunst i Kontekst (KiK), og er et samarbeid med musikere, psykologer og pedagoger som er tilknyttet Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder.

Målgruppen er foreldre med babyer fra 3- 12 måneder. 

 

Neste kurs starter opp i Kristiansand,Universitetet i Kristiansand, Gimlemoen, Kirsten Flagstad-bygget  i juni, mandagene 1. Juni, 8.juni og 15. Juni kl. 11.00 – 12.00. Prosjektleder Lisa Bonnár vil lede samlingene og musikkpedagog Tony Valberg vil også være til stede og musisere sammen med oss i Kristiansand. Vi søker nå enda flere foreldre med babyer til prosjektet for å kunne prøve ut ulike gruppesammensetning og antall deltagere.

 

Kursholder og samarbeidspartnere i Oslo og Kristiansand: Prosjektleder, sanger og musikkforsker: Lisa Bonnár, spesialpsykolog og forsker Gry Stålsett, UiA og Modum Bad, Spesialpsykolog og forsker Anne Kjeldsen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Musikkpedagogene Susant Vaagen Standahl og gitarist, musikkpedagog og forsker Tony Valberg.

Vi samler små grupper på 4-8 foreldre med babyer fra 3-12 mnd. Det første kurset startet opp i Oslo i april 2015, og er nå fullført, der 8 foreldre og babyer møttes i felles utforskning gjennom sang, bevegelse og kroppslig kontakt. Forskning.no laget da en reportasje med utgangspunkt i vuggesang (se også tidligere reportasjer hos Forskning.no ved søk på Lisa Bonnár og vuggesang), som er under publisering.  Kurset bygger videre på prosjektleder Lisa Bonnárs doktorgradsarbeid om vuggesang og musikalsk kommunikasjon ved Norges Musikkhøgskole, Senter for musikk og helse.

 

 I Oslo hos De Ni Musene, Eckersbergsgate 13 på Frogner på onsdagene 3., 10 og 17. Juni. Prosjektleder Lisa Bonnár vil lede samlingene der.

 

Velkommen til foreldre som er interressert i å få forskningsbaserte verktøy som kan gjøre dem mer bevisst rundt egen omsorg og møte likesinnede til felles musikalske opplevelser i en rolig og god atmosfære. Gratis deltagelse. Eneste krav er at de er med på samlingene og at man er villig til å svare på noen spørsmål i etterkant og underveis.

 

Se også reportasje i forskning.no: "Nattasang går i arv"