0
Hopp til hovedinnhold

Masterutstilling: Åshild Kristensen Foss

Åshild Kristensen Foss kjente på en ny følelse av ensomhet som oppstod i tomrommet etter at hennes besteforeldre døde. Det ble utgangspunktet for hennes mastergradsprosjekt.

Åshild Kristensen Foss har undersøkt begrepet ensomhet i sitt mastergradsprosjekt.
Åshild Kristensen Foss har undersøkt begrepet ensomhet i sitt mastergradsprosjekt.

–  Jeg var interessert i å finne ut hvordan ensomhet oppleves for ulike mennesker, og hva som er bakgrunnen for ulike erfaringene med ensomhet. Jeg er opptatt av hvordan kunststrategier kan være med å skape refleksjoner hos publikum. Hvordan kunst kan være med å skape en endring eller forståelse rundt et samfunnsproblem eller i dette tilfelle en mellommenneskelig relasjon som ensomhet er, sier Kristensen Foss.

Hun har utført en teoretisk undersøkelse av begrepet, samt John Dewey sitt begrep estetisk erfaring. I utgangspunktet skulle det være et sosialt engasjerende kunstprosjekt, hvor deltagere skulle møtes fysisk for å diskutere og gjennom kunstneriske prosesser arbeide med begrepet. På grunn av Covid-19 måtte hun imidlertid tenke annerledes, og hun designet derfor nettsiden www.ensomhet.com hvor publikum anonymt har delt sine erfaringer med ensomhet.

– Jeg har lært hvor komplekst temaet er og at ensomhet betyr ulike ting for ulike mennesker. Det handler om så mye mer enn det å sitte hjemme alene. Det er en subjektiv opplevelse og som erfaringene viser er det flere som følges av denne følelsen gjennom hele livet, sier Kristensen Foss.

På nettsiden kan man lese andres erfaringer, skrive inn egne tanker eller kommentere på andres kommentarer eller innlegg. Ut ifra disse sitatene har Kristensen Foss utarbeidet en installasjon som også har en lydproduksjon, lyden utløses av bevegelsessensorer og presenterer et utvalg av sitatene fra nettsiden.

–  Jeg ønsket å gi publikum et innblikk eller ny forståelse av hva ensomhet betyr for ulike mennesker, sier Kristensen Foss.