Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Landsdekkende videreutdanning vil styrke kulturskolelæreres verktøykasse

Fleksibel videreutdanning er et stort satsningsområde i norsk utdanningspolitikk. Fakultet for kunstfag så potensialet i dette og etablerte den heldigitale videreutdanningen Instrumentalmetode og varierte undervisningsformer i kulturskolen. 

Podkast er en av undervisningsformene i videreutdanningen (Foto: Marius Lønskog Igland)

Podkast er en av undervisningsformene i videreutdanningen (Foto: Marius Lønskog Igland)

Videreutdanningen ble opprettet i 2022 og våren 2023 startet det første kullet med hele 40 studenter fra hele landet. Tilbudet er skreddersydd for kulturskolelærere og legger til rette for deling av kunnskap og erfaring. Kulturskolelærere kan her utvikle kompetansen sin, uansett hvor de bor.

Verdifullt læringsutbytte

Hovedtemaene i studiet er læringsstiler og elevforutsetninger, metodikk, læring i sosiale praksisfellesskap og refleksjon over egen praksis. Nåværende studenter er godt fornøyd med hvordan videreutdanningen er lagt opp. 

Elin Underhaug Kanu jobber som pianolærer i Time kulturskole og organist i Bore menighet og er en del av semesterets kull. 

Elin Underhaug Kanu er en av studentene på videreutdanningen. (Foto: privat)

Hun har hatt mye nytte av metodene de lærer på studiet og bruker det aktivt i sin egen arbeidshverdag.

- Jeg har blitt bevisst på å bruke dette mot mine elever med én gang, særlig dette med tilpasset undervisning. Jeg prøver å la elevene være med, bestemme deler av undervisningen og forme sin egen læring. Målet er at de skal få eierskap til det de driver med, sier Kanu.   

Kanu trekker frem ønsket om å hele tiden vokse faglig som en sterk motivasjon for henne.

- Det viktigste er å hele tiden vokse som lærer. Ta imot rådene, tipsene og erfaringene som studenter deler. Dette styrker kompetansen min og viser mulighetene jeg har for å bli enda bedre. Det har vært veldig berikende, utfordrende og skjerpende å ta del i de faglige diskusjonene.

Variert undervisning og kunnskapsdeling

Det heldigitale tilbudet gir mange muligheter for undervisning tilpasset studentenes arbeidshverdag.

Videreutdanningen har fem obligatoriske nettseminarer i løpet av et semester. I tillegg brukes podkaster, samskriving, dialog med eksperter innen relevante fagfelt og aktiv kunnskapsutveksling mellom studentene.

Marius Lønskog Igland i samtale med Mari Ystanes Fjellstad. (Foto: Morten T. Torjussen)

- Totalinntrykket av videreutdanningen er veldig bra. Det er interessante og varierte temaer og god praktisk tilrettelegging, forteller Kanu.

- Både undervisningen med god faglig tyngde og gruppearbeidet sammen med andre i samme situasjon syns jeg er relevant og nyttig.

Anbefales for andre kulturskolelærere

Kanu anbefaler videreutdanningen til andre kulturskolelærere som vil ha faglig påfyll.

- Jeg syns Instrumentalmetode og varierte undervisningsformer i kulturskolen utvider vår faglige og sosiale kompetanse og hvordan ta dette inn i undervisningen. Det gjør oss mer fleksible, oppdaterte og relevante, både på vårt eget fagfelt, men også mot andre yrkesdisipliner.

Kombinasjonen jobb og videreutdanning gikk fint for hennes del.

- Det har gått veldig greit. Undervisningen er godt tilpasset oss som er i jobb. Samtidig har jeg gode og fleksible kolleger som hjelper meg dersom jeg trenger justere i hverdagen, avslutter Kanu.