Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kunstfag ser muligheter for spennende FORTHEM-samarbeid

Fakultet for kunstfags besøk hos to av UiAs europeiske partnere i alliansen FORTHEM, satte fart på samtalene om mulige samarbeidsflater.

Gruppebilde med gjester og vertskap ved Universitetet i Mainz
Ledergruppen og representanter fra internasjonaliseringsutvalget ved Fakultet for kunstfag ble godt tatt imot av sine europeiske partnere i FORTHEM-alliansen. Her er gruppen samlet utenfor Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz i Tyskland.

– Det blir spennende å se hvor samarbeidene vil oppstå. Vi ser mange muligheter allerede, sier dekan ved Fakultet for kunstfag, Marit Wergeland.

Frankrike og Tyskland

Målet med besøkene var å bli bedre kjent med to av de ni øvrige medlemmene i FORTHEM-alliansen. Delegasjonen som reiste fra Fakultet for kunstfag besøkte først Universitetet i Bourgogne i franske Dijon. Deretter gikk turen videre til Johannes Gutenberg Universitetet i Mainz i Tyskland.

Gjennom møter og samtaler utvekslet gjester og vertskap erfaringer knyttet til studieprogram og fagområder. De utforsket også mulighetene for konkrete samarbeid. Ved besøket på universitetet i Mainz fikk gjestene fra Norge treffe representanter fra alle de kunstfaglige miljøene: teater, visuell kunst, musikologi og utøvende musikk.

– Besøkene satte fart på dialogen om mulige samarbeidsflater, sier Wergeland. 

Bilde av Moritz Reinisch og Sebastian Sternal

Moritz Reinisch og Sebastian Sternal (t.h.) fra Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz. Foto: Jørund Pedersen.

Allieres rundt samarbeid

UiA ble medlem av den europeiske universitetsalliansen FORTHEM i september 2021. Forkortelsen står for Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility (FORTHEM).

Fokus på studentinvolvering og tett samarbeid mellom det enkelte universitet og regionen rundt, er sentralt i alliansen. Et viktig mål med fakultetets besøk ved universitetene i Bourgogne og Mainz, var å se hvordan disse jobber lokalt og regionalt med studentinvolvering, samarbeid og samskaping.

– Fakultet for kunstfag har gode erfaringer med dette fra egen region, gjennom våre samarbeid med blant andre Kilden og SKMU, sier fakultetsdirektør Hanne Graver Møvig. 

– Det er likevel stor verdi i å møte og bli kjent med andre partnere i alliansen for å se og lære mer om hvordan de løser samfunnsoppdraget i sine områder, sier hun.

Fakta om FORTHEM

  • FORTHEM er en av 41 europeiske universitetsallianser som er finansiert av europakommisjonens Erasmus+ program.
  • Alliansen består av ni universitet fra ni ulike land i Europa. Landene samarbeider på tvers av landegrensene innen utdanning, forskning, innovasjon og samfunnsengasjement. Dette gir også muligheter for utvikling av internasjonale prosjekter med industri, frivillige organisasjoner og offentlig sektor.
  • Gjennom alliansen får studenter, universitetsansatte, bedrifter, skoler og andre organisasjoner en rekke muligheter til internasjonalt samarbeid.
  • UiA ble partner i september 2022, sammen med Universitatea Lucian Blaga din Sibiu i Romania.

 

Strategisk viktig

Besøkene til Mainz og Bourgogne var også begrunnet i fakultetets egen strategi, som blant annet vektlegger styrking av eksisterende og etablering av nye internasjonale nettverk. Etablering av partnerskap og gjensidig forpliktende samarbeid med institusjoner i kunst- og kulturfeltet regionalt, nasjonalt og internasjonalt, er viktige satsingsområder for Fakultet for kunstfag.

– Derfor er det viktig at vi legger til rette for økt kontakt med våre partnere og en videre utvikling av samarbeidet i FORTHEM, sier Marit Wergeland.  

Dekanene og rektoratet ved UiA fulgte nylig opp med å besøkte de samme institusjonene for å bli kjent på et overordnet nivå.

– For Fakultet for kunstfag var dette også en mulighet for å følge opp allerede påbegynte samtaler, sier Wergeland.