0
Hopp til hovedinnhold

-Kunst kan bringe oss tettere sammen

På institutt for visuelle og sceniske fag har professor i kunstfagdidaktikk, Helene Illeris, sendt inn en EU-søknad på vegne forskningsmiljøet Kunst i kontekst (KiK) på Fakultet for kunstfag. I prosjektet vil hun og kollegene fra KiK forske i hvordan samtidskunstprosjekter kan bidra til å løse sosiale utfordringer i et splittet Europa.

Helene Illeris har sendt inn en EU-søknad på vegne forskningsmiljøet Kunst i kontekst (KiK) på Fakultet for kunstfag.

Søknaden ble sendt som et svar på et EU-call i forbindelse med en Horizon 2020-utlysning «Societal challenges and the arts» forteller Illeris.

-Vi ble tipset om at det kom til å komme et slikt call, og at dette kunne være aktuelt for oss siden vi har jobbet en del med sosial kunst.

Større avstander

-Vi lever i et samfunn hvor skillene blir tydeligere. Det blir større avstand mellom rik og fattig, nord og sør, by og land. Med vårt prosjekt, som har tittelen «UnChART - Unconventional Approaches to Social Cohesion through Art» ønsket vi å forske på hvordan sosialt engasjert kunstpraksis(SEAP), inkludert Creative Solidarity Practices, Living Laboratories, Mobile Studios, Artist-In-Residences, Community-Based Art Workshops og Artist-Researcher Interventions, kan brukes som verdifulle verktøy for å løse dagens utfordringer mot sosial samhørighet i Europa, som forverring av perifere områder, sosial utstøting av minoriteter, urban forfall og migrasjon.

Gjennom studier av eksisterende beste praksis og gjennom direkte involvering av lokalbefolkningen i kunstnerisk og kunstbasert virksomhet, adresserer UnChART samfunnsmessige utfordringer med en felles nyskapende tråd: å sette kunstneren og hans eller hennes ide om hvordan samfunnet kan endres i sentrum av studier, praksis og politikk med sikte på sosial transformasjon.

Vi skulle bygge opp et konsortium, og fant ut at 8-12 land var passende. Så vi måtte finne minst åtte partnere i forskjellige land som var interessert i dette og som hadde kompetanse som supplerte hverandre. Vi endte opp med ti partnere i ni forskjellige land, blant annet Holland, Kroatia, Ungarn og Hellas. Dette konsortiet bringer sammen akademikere fra kunststudier og samfunnsvitenskap med politiske eksperter, kunstutøvere, lærere og aktivister, sier Illeris.

Send studiet på mail