Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

-Kunst kan bringe oss tettere sammen

På institutt for visuelle og sceniske fag har professor i kunstfagdidaktikk, Helene Illeris, sendt inn en EU-søknad på vegne forskningsmiljøet Kunst i kontekst (KiK) på Fakultet for kunstfag. I prosjektet vil hun og kollegene fra KiK forske i hvordan samtidskunstprosjekter kan bidra til å løse sosiale utfordringer i et splittet Europa.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helene Illeris har sendt inn en EU-søknad på vegne forskningsmiljøet Kunst i kontekst (KiK) på Fakultet for kunstfag.

Søknaden ble sendt som et svar på et EU-call i forbindelse med en Horizon 2020-utlysning «Societal challenges and the arts» forteller Illeris.

-Vi ble tipset om at det kom til å komme et slikt call, og at dette kunne være aktuelt for oss siden vi har jobbet en del med sosial kunst.

Større avstander

-Vi lever i et samfunn hvor skillene blir tydeligere. Det blir større avstand mellom rik og fattig, nord og sør, by og land. Med vårt prosjekt, som har tittelen «UnChART - Unconventional Approaches to Social Cohesion through Art» ønsket vi å forske på hvordan sosialt engasjert kunstpraksis(SEAP), inkludert Creative Solidarity Practices, Living Laboratories, Mobile Studios, Artist-In-Residences, Community-Based Art Workshops og Artist-Researcher Interventions, kan brukes som verdifulle verktøy for å løse dagens utfordringer mot sosial samhørighet i Europa, som forverring av perifere områder, sosial utstøting av minoriteter, urban forfall og migrasjon.

Gjennom studier av eksisterende beste praksis og gjennom direkte involvering av lokalbefolkningen i kunstnerisk og kunstbasert virksomhet, adresserer UnChART samfunnsmessige utfordringer med en felles nyskapende tråd: å sette kunstneren og hans eller hennes ide om hvordan samfunnet kan endres i sentrum av studier, praksis og politikk med sikte på sosial transformasjon.

Vi skulle bygge opp et konsortium, og fant ut at 8-12 land var passende. Så vi måtte finne minst åtte partnere i forskjellige land som var interessert i dette og som hadde kompetanse som supplerte hverandre. Vi endte opp med ti partnere i ni forskjellige land, blant annet Holland, Kroatia, Ungarn og Hellas. Dette konsortiet bringer sammen akademikere fra kunststudier og samfunnsvitenskap med politiske eksperter, kunstutøvere, lærere og aktivister, sier Illeris.