0
Hopp til hovedinnhold

Judit, Lars og Clare vil bidra til å styrke kunstfagene

Fakultet for kunstfag ønsker velkommen tre nye kollegaer i administrasjonen denne våren. Trioen deler et ønske om å styrke kunstfagene gjennom å tilby administrativ støtte og oppfølging av høy kvalitet.

Bilde av Judit Premak, Lars Martin Bogen og Clare Hildebrandt
Judit Premak (f.v.), Lars Martin Bogen og Clare Hildebrandt er klar for nye utfordringer på Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder.

Interessen var stor for de tre stillingene som ble lyst ut i administrasjonen ved Fakultet for kunstfag i vinter. Nå er alle tre prosessene avsluttet: Judit Premak er ny rådgiver og studieveileder ved Institutt for visuelle og sceniske fag, Lars Martin Bogen er ansatt som ny førstekonsulent og Clare Hildebrandt har takket ja til stillingen som ph.d.-rådgiver.

Premak og Bogen har allerede begynt i stillingene, mens Hildebrandt trer inn i sin nye rolle 1. juni i år.  

– Jeg er veldig fornøyd med å kunne ønske Judit, Lars og Clare velkommen som våre nye kollegaer her på Fakultet for kunstfag. Det var mange søkere til stillingene, og etter grundige prosesser er jeg trygg på at vi har funnet de riktige menneskene til disse tre viktige rollene, sier fakultetsdirektør Hanne Graver Møvig.

– Et motiverende miljø

– Det er veldig motiverende å få jobbe så tett på miljøene der ny kunnskap og forskning skapes, sier Lars Martin Bogen.

Han er allerede godt i gang med oppgavene som førstekonsulent i administrasjonen på fakultetet. Tidligere har Bogen jobbet med alt fra utvikling av nettportal for UiAs studenter til studentpolitikk – sist hos Studentsamskipnaden i Agder. Nå har han blant annet ansvaret for alumni-arbeidet og for satsingen på entreprenørskap i kunstfagene. Koordinering av fakultetets etter- og videreutdanningsprogram er også en del av Bogens nye rolle. I tillegg vil han være fakultetets kontaktpunkt for studenttillitsvalgte og linjeforeninger. Sist, men ikke minst, har han ansvaret for jubileer og arrangement.

– Som førstekonsulent vil jeg være involvert i mange ulike aktiviteter på fakultetet. Jeg innrømmer gjerne at det er ekstra moro å ha ansvaret for arrangement, fester og jubileer, sier Bogen.

Støtte til stipendiatene

Clare Hildebrandt kommer fra en stipendiatstilling ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved UiA. Der har hun konsentrert innsatsen rundt arbeidslivsforskning, samt forskning innenfor innovasjon i offentlig sektor og sosial innovasjon. Nå venter nye oppgaver på Fakultet for kunstfag i juni:

– Mine viktigste arbeidsoppgaver vil være å støtte og følge opp fakultetets ph.d.-kandidater. Jeg vil ta meg av administrative og praktiske saker knyttet til doktorgradsprogrammet, men håper også at jeg kan være til hjelp i arbeidet med å skape et positivt miljø, sier hun.

Hildebrandt ønsker å være en person som stipendiatene kan oppsøke for å få svar på spørsmål og få hjelp og støtte til å håndtere stress og krav.

– I tillegg vil jeg delta aktivt i universitetets ph.d.-forum og jobbe for å knytte administrative bånd til ph.d.-programmer på andre fakulteter og til UiAs forsknings- og innovasjonsavdeling.

– Nå ser jeg frem til å komme i gang og til å bli kjent med mine nye kollegaer. Jeg gleder meg til å være med på utviklingen i ph.d.-programmet og til å lære stipendiatene på kunstfag å kjenne. Jeg håper virkelig jeg vil kunne bidra positivt i den spennende perioden som doktorgradsprogrammet er, sier Hildebrandt.

Brenner for mulighetene i kunstfagene

Judit Premak veileder og bistår studentene innen visuelle og sceniske fag i sin nye rolle som instituttrådgiver. Hun har med seg verdifull og variert erfaring fra kunst- og kulturfeltet på Sørlandet, blant annet fra stillingen som daglig leder i Sørnorsk kompetansesenter for musikk (Sørf).

– Jeg er genuint opptatt av kunstfagene og mulighetene som finnes innen kulturfeltet. Jeg er svært glad for å kunne fortsette å jobbe med dette, men nå på en annerledes måte enn i Sørf, sier Premak.

I tillegg til administrative oppgaver innen HMS, studentsystem og rutiner, har Premak også ansvaret for prosjekter knyttet til MyMachine, entreprenørskap for kunstfagene og bærekraft. Hun ser frem til å skape gode samarbeid på tvers av fagfelt.

– Jeg jobber med såpass mange ulike oppgaver at jeg også får samarbeide med ulike fagretninger fra andre fakultet. Det er fantastisk å ha så mange fine kollegaer. Jeg håper jeg kan bidra til en positiv utvikling for Fakultet for kunstfag og for hele kunst- og kulturfeltet, sier Premak.