Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

-Hos oss får studentene flere bein å stå på

En Bachelor i Visuell Kunst og Formidling tilbyr studentene både å utvikle seg kunstnerisk, samt legge til rette for en karriere innen kunstformidling. De får dermed flere bein å stå på, noe som åpner opp for mange spennende jobbmuligheter etter endte studier, sier førsteamanuensis Marit Roland.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere bein å stå på
Fra workshopen "Det er så mye vi ikke legger merke til, som er verdt å se nærmere på" holdt for 1 trinn på master i kunstfag. Foto: Marit Roland

Roland underviser både på Bachelor i Visuell Kunst og Formidling og Master i Kunstfag. Selv er hun utdannet fra kunstakademiet ved NTNU og tidligere HiO som faglærer i kunst og håndverk, og hun definerer seg selv som undervisende kunstner.

-Bachelorstudiet i Visuell Kunst og Formidling har lærere med både praktisk og teoretisk bakgrunn. Dette gjør at studentene får input fra ulike sider av det å jobbe med kunstformidling. I tillegg er det et privilegium å kunne følge studentene tett gjennom hele studieforløpet, og kunne pushe, utfordre og oppmuntre dem underveis, sier Roland.

 

Fra workshopen "Det er så mye vi ikke legger merke til, som er verdt å se nærmere på". Foto: Marit Roland

Fra workshopen "Det er så mye vi ikke legger merke til, som er verdt å se nærmere på". Foto: Marit Roland

Praksisnær og yrkesrettet utdanning

-Det finnes mange ulike tilnærmingsmåter til eget kunstnerisk arbeid og formidlingsfeltet. Gjennom dette studiet får studentene utvikle sine egne kreative ferdigheter gjennom våre mange verksteder og kurs, samt kjennskap til hvordan man kan formidle kunst gjennom forskjellige medier og til forskjellige målgrupper, fra et teoretisk og praktisk perspektiv. Samtidig vil man tilegne seg erfaring med å igangsette skapende prosesser i samspill med andre. Etter dette er det opp til hver enkelt å arbeide målrettet for å nå dit man vil, men det krever hardt arbeid for å få gode resultater, sier Roland.

 

Marit Rolands utstilling: Paper Drawing # 14, Høstutstillingen 2014

Marit Rolands utstilling: Paper Drawing # 14, Høstutstillingen 2014

Ble inspirert av læreren

-Jeg har alltid vært interessert i form og farge, og jeg ble veldig inspirert av læreren min på barneskolen, Tor Jarle Wergeland. Han vekket et enormt tegneengasjement hos meg og mine medelever, og har betydd mye for at jeg senere valgt å satse på en kunstnerkarriere, sier Roland. Det endelig valget om å satse på kunsten skjedde da jeg var på utveksling fra HiO. Jeg studerte et halvt år på et universitetet i England som lignet et akademi, det føltes som å «komme hjem»

Å undervise gjør livet rikere

Samtidig som Roland har jobbet med karrieren som kunstner har hun hele tiden undervist, og hun er nå førsteamanuensis på Institutt for visuelle og sceniske fag ved UiA. Hun mener hun får utrolig mye igjen for å jobbe med studenter. Jeg har hele tiden undervist fordi jeg trives med det, og det beriker livet mitt, sier Roland.

-Her på UiA får jeg brukt hele meg og min kompetanse. Både som kunstner og faglig veileder. Jeg blir godt kjent med studentene, og de får mye en-til-en veiledning noe jeg syns er bra. Jeg følger dem helt fra en sped ide til ferdig utstilling, og støtter dem i opp og nedturer underveis. Jeg er utrolig glad for at vi får det rommet til å følge dem så tett opp, sier Roland.

Fra Marit Rolands utstilling: Paper Drawing # 16, SKMU 2016. Foto: Marit Roland

Fra Marit Rolands utstilling: Paper Drawing # 16, SKMU 2016. Foto: Marit Roland

Selv har Roland en imponerende CV. Hun har hatt utstillinger både i Norge og utlandet, og stilte nylig ut i blant annet San Francisco. Marit mener hardt arbeid gir resultater og dette er hennes beste tips til studentene:

  • Ta ansvar for egen læring! Det å starte på et universitet innebærer et stort ansvar, men også en større frihet. Bruk denne muligheten. 
  • Vær tilstede og aktiv i undervisningen! Underviserne vil lære deg mye, men dine medstudenter vil også være viktige. Skap et samhold og nettverk i klassen.
  • Orienter deg i kunstfeltet. Hva skjer i kunst- og formidlingsverden om dagen?