Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gi deg selv et karrièreløft

Koronakrisen har ført til at mange befinner seg i en usikker jobbsituasjon. Ved å benytte muligheten til å ta videre utdanning, vil du både få flere bein å stå på, tilegne deg relevant praksis samt knytte viktige kontakter.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange befinner seg nå i en usikker jobbsituasjon. Ved å bruke tiden til kompetanseheving vil du stille sterkere på arbeidsmarkedet i fremtiden. Foto: UiA.
Mange befinner seg nå i en usikker jobbsituasjon. Ved å bruke tiden til kompetanseheving vil du stille sterkere på arbeidsmarkedet i fremtiden. Foto: UiA.

I Norge har over 300.000 mennesker blitt permittert som en følge av koronakrisen, og tallet er enda høyere hvis man regner med alle som står i fare for å miste jobben. Eksperter mener vi kommer til å merke følgene i mange år fremover. 

Krisen har blant annet gått hardt utover kultur, musikk- og kunstrelaterte yrker hvor man ser at både etablerte bedrifter og selvstendig næringsdrivende plutselig står uten oppdrag. Fakultet for kunstfag tilbyr flere relevante studier for deg som har lyst til å investere i egen fremtid og snu en utfordrende situasjon til noe positivt som igjen kan føre til nye muligheter i fremtiden.

 Nye midler til kompetanseheving

Regjeringen jobber med ulike løsninger slik at det skal bli lettere for permitterte å ta grep for å komme raskere tilbake i jobb. I en pressemelding sier Torbjørn Røe Isaksen at det jobbes med å endre dagpengereglene slik at man kan delta i korte opplæringstilbud mens man går på dagpenger.

- Regjeringen er opptatt av at permitterte og arbeidsledige nå skal få muligheten til å bruke tiden til å øke sin kompetanse, og at tilbudene kommer raskt i gang. De har derfor bevilget 190 millioner til kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige, sier Kari Line Johnsen, rådgiver for Etter- og Videreutdanning ved UiA.

Kulturlivet vil reise seg igjen

Kristiansand er blitt en levende kulturby med tusenvis av årlige kulturarrangementer, og dette er forventet å øke de neste årene. Sørlandet trenger flere dyktige prosjektledere til å lede kulturarrangementer i byen, sa Tore Løvland, arrangementskoordinator i Kristiansand kommune, rett før koronakrisen rammet oss.

Sammen med aktører fra blant annet Cultiva, Dyreparken, Best Event og Palmesus, deltok han i et møte på UiA  for å kartlegge behovet for denne kompetansen i regionen. Under møtet var det en unison enighet om at det var stort behov for prosjektledere innen kultursektoren.

Liucija Ridikaite er studieprogramleder for masterspesialisering i prosjektledelse. Denne utdanningen er etterspurt blant aktører i regionen. Foto: UiA.

Liucija Ridikaite er studieprogramleder for masterspesialisering i prosjektledelse. Denne utdanningen er etterspurt blant aktører i regionen. Foto: UiA

Resultatet er en masterspesialisering i prosjektledelse for kultur- og musikkbransjen, hvor tradisjonelle fag som bedriftsøkonomi er gjort om til kulturøkonomi og kontraktsrett er tilpasset musikk- og underholdning. I tillegg får studentene mulighet for praksisplass hos store navn som Palmesus og Kilden.

- Kulturbransjen på Sørlandet vil reise seg igjen etter koronakrisen, og da er det viktig at vi har dyktige folk med riktig kompetanse, sier studieprogramleder Liucija Ridikaite. Hun legge til til at prosjektledelse er en kompetanse som kan brukes i mange bransjer, slik at man har flere  muligheter etter endte studier.

Omstilling blir viktig

Silje Holteberg er rådgiver ved UiA karriere. Hun understreker at evnen til å omstille seg og tilpasse seg nye situasjoner er egenskaper som blir viktige i fremtiden, noe hun mener kunstfaglige utdannelser bidrar til.

- Fleksibilitet, endringsvilje og omstillingskompetanse vil bli etterspurt. Sosial kompetanse vil også bli viktig, særlig med tanke på kreativ problemløsning. Det å kunne omgås ulike typer mennesker og jobbe i tverrfaglige grupper kan fremme innovasjon. Jeg tenker at man med kunstfaglig bakgrunn har gode forutsetninger for å bidra i kreative prosesser, og at man må stimulere denne kompetansen og utfordre den på nye arenaer, sier Holteberg.

Music Business and Management er en annen masterspesialisering hvor studentene får innsikt i norsk og internasjonal musikkbransje, med særlig vekt på problemstillinger knyttet til framveksten av nye markeder, nye inntektsstrømmer, nye teknologier og rettighets problematikk. 

I tillegg tilbyr fakultetet en Master i Kunstfag, hvor studentene kan utvikle sine kreative evner innen kunst, drama/teater og foto/film. Av kortere tilbud finnes også årsstudium i drama/teater, musikk og visuell kunst og formidling.