0
Hopp til hovedinnhold

Førstelektor Randi M. Eidsaa disputerer 25.februar.

Randi Margrethe Eidsaa ved Fakultet for kunstfag, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk,  forsvarer den 25. februar sin Ph.d.-avhandling “Hvem skaper musikken? En studie av musikalsk skapende partnerskapsprosjekter i skolen utfra et estetisk og didaktisk perspektiv”

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fotograf: Anders Martinsen

Disputasen finner sted på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i København. Kommisjonens medlemmer er professor emeritus Bengt Olsson, Högskolan för scen och musik ved Göteborgs universitet, professor Magne Espeland, Høgskolen Stord/Haugesund og lektor Birgitte Stougaard Pedersen, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. 

Hennes forskningsprosjekt belyser nasjonalt finansierte skoleprosjekter der profesjonelle musikere møter skoleelever i et samarbeid omkring utviklingen av et felles produkt som skal vises for publikum.

Framstillingen er empirisk basert og tar utgangspunkt i fire skoleprosjekter som er sentrert omkring kollektive kreative arbeidsprosesser. Skoleprosjektene er av forskjellig kunstnerisk karakter; et eksperimentelt konsertprosjekt, en symfonisk konsert der skoleelever spiller sammen med orkestermusikere, en skoleoperaproduksjon og en musikkteaterforestilling.

Ut fra analysen går det fram at det endelige musikalske resultatet utvikles gjennom identifiserbare faser der de profesjonelle musikerne fremstår som tydelige ledere av de skapende prosessene, men at også elevene på ulike måter er bidragsytere i utformingen av ensemblets musikalske sluttprodukt.

Undersøkelsen viser at elevene primært har en praktisk tilnærming til selve utformingsprosessen, og at de i mindre grad trekker inn sine egne musikkpreferanser eller personlige musikkopplevelser når de skal skape musikk.

Et sentralt spørsmål er hvordan ensemblene får musikalske ideer konkretisert og passet inn i sine respektive kunstneriske konsepter.