Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Elektronisk musikk mest populært

Studier på Fakultet for kunstfag er populære som aldri før. Flere av studiene hadde en dobling i antall søkere sammenlignet med fjoråret.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studier innen elektronisk musikk blir mer og mer populært for hvert år. Foto: UiA
Studier innen elektronisk musikk blir mer og mer populært for hvert år. Foto: UiA

-Vi er godt fornøyde med årets søkertall, og ser en solid økning i antall søkere på flere av studiene, sier opptaksansvarlig Ole Thomas Grimsli etter at årets søkertall var klare.

 

Nytt bachelorstudie i elektronisk musikk mest populært

Bachelorstudiet i Elektronisk Musikk var fakultetets desidert mest populære studieprogram som hadde søknadsfrist 15. april, med ca. 7 søkere per studieplass.  Institutt for rytmisk musikk ved UiA har et av landets største miljø innen elektronisk musikk, og har siden oppstarten sett en økende interesse for denne musikksjangeren. Instituttleder Erik Gunvaldsen gleder seg over den positive utviklingen:

Instituttleder Erik Gunvaldsen gleder seg over den økende populartiteten til elektronisk musikk. Foto: UiA arkiv.

Instituttleder Erik Gunvaldsen gleder seg over den økende populartiteten til elektronisk musikk. Foto: UiA arkiv.

- Vi har oppdatert våre studietilbud kraftig de siste årene og er selvfølgelig glad for den positive utviklingen vårt studium i Elektronisk Musikk har hatt siden oppstarten i 2013. Det var etter vår mening behov for nytenkning og fornyelse ved instituttet, med mål om å holde oss i forkant i en virkelighet som er i kontinuerlig forandring. Vi har tatt konkrete valg og fått en klar og tydelig profil, sier Gunvaldsen.

Han mener videre at volumet på satsingen gir UiA et konkurransefortrinn sammenlignet med andre institusjoner som tilbyr denne utdanningen:

-Vi dekker hele spekteret fra kommersiell til mer seriøs og eksperimentell musikk. Det gjør vår utdanning spesiell. I dette feltet er relasjonen til samtidig musikk og dens teknologi svært viktig. Utdanningen må tilføre studentene både praktiske og estetiske ferdigheter som er relevante for den yrkesmessige virkelighet som møter dem utenfor utdanningsinstitusjonen, studiene må være tilpasset et musikkliv i endring. Vår utdanning skal holde studentene yrkesmessig aktive gjennom stilskifter og andre tidsmessige forandringer, sier Gunvaldsen.

Mange søker årsstudier

Videre ser man at årsstudier er populære. På årsstudium i drama og årsstudium i musikk har det også vært en dobling i antall søkere sammenlignet med i fjor. På landsbasis ser man også en økning  i søkere på årsstudium, noe som kan ha sammenheng med koronasituasjonen. Khrono skriver blant annet i denne artikkelen at en forklaring kan være at unge søkere som ellers ville tatt seg et friår nå heller søker seg inn på studier på grunn av det usikre jobbmarkedet. Det kan også være flere som ønsker å videreutvikle sin kompetanse i nåværende yrke.

Flere vil ta mastergrad

Også på mastergradene ser fakultetet en økning i antall søkere. Dette passer godt med tiden vi er inne i, og mange går en usikker jobbfremtid i møte. Det blir derfor en økende etterspørsel etter videreutdanningstilbud. Spesielt god oppslutning har man sett på Master i Prosjektledelse for Kulturbransjen, som ble etterspurt av næringslivet i regionen før den ble opprettet.